تست های بی اعتبار استعداد ژنتیک

مدیر گروه ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تست‌های استعداد ژنتیک ورزشی تحصیلی و تغذیه و بهداشت به لحاظ علمی هنوز به بلوغ نرسیده و در مرحله تحقیقات قرار دارد  و افرادی که این تست ها را انجام می دهند مورد تایید وزارت بهداشت قرار ندارند.
 دکتر مجید مجرد در گفت و گو با وب دا تصریح کرد: موضوع جدیدی که در دنیا و بعد کشورمان و هم اکنون مشهد به راه افتاده است  بحث تست‌های استعداد ژنتیک است که علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرده اما نکته قابل توجه این است  که قبل از این که تست های استعداد ژنتیک به جامعه تعمیم داده شود باید بومی سازی شود این مطالعات هنوز در مرحله ابتدایی است و به مرحله بلوغ نرسیده است. وی افزود: تحقیقات در خصوص این تست ها در جمعیت ایرانی انجام نشده و تفسیر نتایج  آن تفسیر  مطمئنی نخواهد بود. وی با بیان این که شاهدی مبنی بر این‌که تست های استعداد ژنتیک تایید شده باشند وجود ندارد، اظهار کرد: تست هایی که توسط یک شرکت دانش بنیان در حال انجام است بر پایه ژنتیک مولکولی زیست شناسی است و این در حالی است که این نوع تشخیص ها در حوزه ژنتیک پزشکی است. دکتر مجرد با بیان این که مردم علاقه مند هستند که فرزندان آن ها در رشته تحصیلی یا ورزشی و سلامت  جسمی به سمت و سویی هدایت شوند که استعداد واقعی آن ها در آن باشد و به همین دلیل به دنبال تست های استعداد ژنتیک می روند، تاکید کرد: تحقیقات انجام شده روی بحث استعداد یابی  بیشتر جنبه بازاریابی دارد و پایه محکم علمی هنوز ندارد.