مستقل؛ اصولگرایی که نمی‌خواهد هویتش فاش شود

 
 
این روزها که تنور انتخابات به سمت داغ شدن می‌رود کلمه‌ای بیش از هر چیز گوش را می‌نوازد، کلمه‌ای به‌نام مستقل. اگر بخواهیم آماری از تکرار این کلمه در میتینگ‌های انتخاباتی یا قید در رزومه‌های کاندیداها بگیریم شاید به کلمه‌ای که بیشترین استفاده در یک زمان کوتاه مدت چند هفته‌ای تبدیل شود که حتی توانایی ثبت در گینس را به‌خود اختصاص دهد را دارد. نگارنده بر این باور است آنهایی که شعار مستقل بودن سر می‌دهند یا اصولگرایانی هستند که می‌خواهند هویت سیاسی شان فاش نشود و یا هیچ نیستند، به این معنی که اینها هیچ اعتقادی به حزب و فعالیت‌های تشکیلاتی ندارند و سوال ما این است چگونه است، فردی که به اصول اولیه دموکراسی اعتقاد عملی ندارد اما می‌خواهد در مرکز سیاسی کشور( پارلمان) وکالت مردم را نمایندگی کند؟ اگر مستقلین در مورد احزاب مثل احمدی نژاد فکر کنند که گفت تا مسجد هست به حزب نیاز نداریم که جامعه باید نظرشان را صریح و شفاف در مورد آنان بیان کنند. در کشورهای مترقی و توسعه یافته هم دو جریان سیاسی مثل چپ و راست سابق ( اصولگرا- اصلاح‌طلب) ایران فعالیت می‌کنند همان چیزی که در آمریکا تحت عنوان دموکرات و جمهوریخواه در حال فعالیت هستند و چیز ثالث دیگری وجود ندارد. اتفاقا جامعه از افرادی که با تابلوی صرف اصولگرایی و یا اصلاح‌طلبی خود را عرضه می‌کنند اعتماد دارند چرا که بر این باورند که اینها خود را زیر تابلوی‌های من‌درآوردی پنهان نمی‌کنند و هیچ گاه با تغییر هویت سیاسی خویش سارق افکار و اندیشه‌های جامعه نیستند. اینکه فردی به صراحت مواضع سیاسی خود مبنی بر اصولگرا و یا اصلاح‌طلب بودن را اعلام می‌کند نشان از شجاعت فردی است که از همان روز اول بنا را با مردم در صداقت گذاشته است و اتفاقا هر دو طیف این جریان قابل احترامند. با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، تعیین روسای کمیسیون‌ها، چینش هیات رئیسه مجلس به راحتی می‌توان یافت که نماینده‌ای می‌تواند قدرت چانه‌زنی و لابی را داشته باشد که در یکی از تشکیلات اصلاح‌طلب یا اصولگرای مجلس حضور داشته باشد وگرنه این جمله را مطلعین تایید می‌کنند که هیچ کسی قادر به تاثیر‌گذاری غیرتشکیلاتی در مجلس نیست چرا که صدا‌های تک نفره در مجلس آنقدر ضعیف هست که حتی اگر ولوم بلندگوهای مجلس را تا آخر هم باز کنیم صدای کسی که می‌خواهد مستقل عمل کند به گوش نمی‌رسد.