حال همدیگر را بدتر نکنیم!

 
 
 
حجم رویدادهای ماه‌های اخیر، نه تنها فرصت دمی سرور را از ما گرفته بلکه ذهن درگیرشده ما را هم از اسارت این تلخی‌ها، لحظه‌ای رهایی نیست. سوای رویدادهایی که خارج از اختیارعموم مردم در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... رخ داده و در میان آنها تلخکامی‌ها کم نبوده، مدتی است در بخش غیرحاکمیتی، مدنی و صنفی و فرهنگی و هنری ما از سوی چهره‌ها اتفاقات بدکننده حال عمومی جامعه بروز کرده که ذهن مردم را به‌شدت درگیر می‌کند. مردم ما این روزها شرایط سختی را می‌گذرانند و گذران زندگی و کار و حرفه‌شان طاقت‌فرسا شده است. این شرایط سخت مادی و معیشتی و زیستی به گونه‌ای شده که شاید دعوت به کمک به نیازمندان و تهیدستان همچون گذشته چندان پرشور اجابت نشود؛ چون اقتصاد لاغر و نحیف شده است. این اما دست مردم ما نیست. تنها کاری که در این حوزه مردم می‌توانند بکنند تحمل است چرا که تصمیم با تصمیم‌سازان است اما ذهن‌سازان جامعه در اینجا که می‌توانند به کمک آیند؛ آنجا که نگاه مردم به اهالی فرهنگ و فکر و هنر و ورزش و سلبریتی‌هاست که بدون درگیری با یکدیگر با محصولات‌شان و تولیدات‌شان و بیان و رفتارشان این شرایط را قابل تحمل‌تر کنند و نشان دهند که اگر آن شرایط سخت مادی را داریم، دست‌کم ذهن و خاطر و سرگرمی اینان به گونه‌ای خواهد بود که آن شرایط سخت اقتصادی قابل تحمل‌تر می‌شود و بدون تاثیرپذیری از این شرایط، درگیری ذهنی جدیدی به آنها اضافه نمی‌کنند. ما در شرایط سخت بیش ازشرایط عادی به کمک هم نیاز داریم و این کمک نمی‌تواند صرفاً مادی و اقتصادی باشد بلکه تجلی آن در همدلی و همدردی و همراهی با همدیگر و تحمل اوقات است که در این میان نگاه‌ها به چهره‌هاست. این چهره‌ها می‌توانند به گونه‌ای رفتار و بیان کنند که بر تنش مادی و معیشتی مردم تنش فکری و ذهنی افزوده نشود. اگر مردم و صنوف و جامعه مدنی را به تصمیم‌گیری‌های کلانِ خوب کننده حال مردم راهی نیست اهالی فرهنگ و هنر و ورزش و به طور کلی کسانی که عهده دار ذهن مردم و سرگرمی و اوقات فراغت آنها به‌شمار می‌آیند دست‌کم در میان خود می‌توانند به‌ گونه‌ای رفتار کنند که آن اتفاقات تلخ و شرایط سخت قابل تحمل باشد. این آن نیاز مردم است که از این چهره‌ها در تامین آن، انتظار می‌رود. تنها راه در این میان احترام و سکوت چهره‌ها به‌خاطر مردم است. همدیگر را، سخن یکدیگر را به‌خاطر مردم تحمل کنیم و باواکنش‌های خود شرایط سخت را با تشدید درگیری ذهنی مردم، سخت‌تر نکنیم. مردم کم مشغولیت ذهنی  ندارند. اکنون «هنر تحریم‌ها» را که برای ما نسخه پیچیده‌اند، بیاییم در برابرآن، هنر خوب‌کردن حال همدیگر را خود اجرا کنیم.