امریکا و یک گرم کرونا!

رسانه‌های امریکا گزارش دادند که ۲۲ میلیون نفر در یک ماه گذشته در این کشور بیکار شدند. ترامپ سال گذشته هفته‌ای یک بار مقابل دوربین‌ها می‌گفت عربستان مانند گاو شیرده است، آن‌ها را دوشیدم و کارخانه‌های اسلحه‌سازی را فعال کردم و بیکاری در امریکا را به پایین‌ترین حد خود در تاریخ امریکا رساندم.
دنیا هم برای او کف می‌زد؛ هم دنیای نئولیبرال، هم چپ‌ها و سوسیالیست‌ها، هم روشنفکران و جامعه‌شناسان و سیاست‌شناسان داخلی. همین الان ده‌ها مقاله از روشنفکران داخلی و جامعه‌شناسان مبرز را ذخیره کرده‌ام، در ستایش ترامپ و مدیریت اقتصادی‌اش و اینکه از دشمنی ما با سعودی به بهترین شکل استفاده کرد. توئیت‌ها و اخبار ترامپ را در یک سال گذشته مرور کنید، از رجزخوانی برای کل جهان به پشتوانه اقتصاد و ارتش امریکا و توئیت‌هایی که می‌نوشت «نفت را ارزان کردم، بروید حالش را ببرید»، شروع می‌شود و به وضعیت فعلی که به‌رغم تماس ترامپ با سعودی برای گران کردن نفت، با کارشکنی عربستان، نفت ارزان‌تر شد، ادامه می‌یابد و با تماس مخفیانه ترامپ با رئیس‌جمهور یک کشور اروپایی برای خرید ماسک و دزدیدن ماسک دیگران در فرودگاه‌ها و توصیه به استفاده از شال‌گردن به جای ماسک و برکناری فرمانده ناو جنگی به خاطر هشدار درباره شیوع کرونا و در آخر، تمرد فرمانداران ایالت‌ها از او برای باز کردن اقتصاد امریکا و کنایه او به استقلال‌خواهی نیویورک ختم می‌شود.
این که امریکا سرانجام «قضیه کرونا» را حل می‌کند یا اتفاق دیگری می‌افتد، در این بحث جایی ندارد، بحث بر سر چگونگی مواجهه اندیشمندانه و عاقلانه ما با «قضیه امریکا» است؛ و من ابصر بها بصرته، و من ابصر الی‌ها اعمته (نهج‌البلاغه-خطبه ۸۲): کسی که با بصیرت «به دنیا» نگریست، او را آگاه می‌سازد و کسی که «در دنیا» نگریست (به دنیا چشم دوخت) او را کور می‌کند.
مثنوی معنوی-دفتر چهارم:


از جهان دو بانگ می‌آید به ضد
تا کدامین را تو باشی مستعد
آن یکی بانگش نشور اتقیا
وان یکی بانگش فریب اشقیا
من شکوفة خارم‌ای خوش گرمدار
گل بریزد من بمانم شاخ خار
بانگ اشکوفه‌ش که اینک گل‌فروش
بانگ خار او که سوی ما مکوش
این پذیرفتی بماندی زان دگر
که محب از ضد محبوبست کر
آن یکی بانگ این که اینک حاضرم
بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
حاضری‌ام هست، چون مکر و کمین
نقش آخر ز آینة اول ببین
در جهان هر چیز چیزی می‌کشد
کفر کافر را و مرشد را رشد
کهربا هم هست و مغناطیس هست
تا تو آهن یا کهی آیی بشست
برد مغناطیست ار تو آهنی
ور کهی بر کهربا بر می‌تنی
آن یکی، چون نیست با اخیار یار
لاجرم شد پهلوی فجار جار
معدة خر که کشد در اجتذاب
معدة آدم جذوب گندم آب
گر تو نشناسی کسی را از ظلام
بنگر او را کوش‌سازیدست امام‌
می‌گویند کل ویروس‌های کرونای موجود در دنیا را اگر یکجا جمع آوریم، فقط پنج گرم می‌شوند! با احتساب نسبت مبتلایان در امریکا سهم این کشور از کرونا فقط یک گرم است. «دنیا» از این یک گرم‌ها زیاد در آستین دارد!