تاثیر اعتقادات دینی بر کرونا

جعفر بای‪-‬ کرونا همچنان جولان می‌دهد و قربانی می‌گیرد. آنچه در بررسی آمار تلفات انسانی می‌توان به وضوح دریافت این است که باورها و اعتقادات آدمی‌ارتباط معنا داری در میزان تاب آوری در مقابل مشکلات و گرفتاری‌ها دارد. به درستی فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا که توسط خانم گیتی خوشدل به فارسی هم ترجمه شده است ثابت می‌کند که افراد معتقد در برابر فشار‌های یکسان مقاومت و ایستادگی واحدی ندارند و باورمندان حتی دیرتر می‌میرند و نقش کلیدی ادیان به عنوان الگوی عملی در طول زندگی افراد ثابت می‌کند که آدمی‌بر اساس فرامین مذهبی که بدان معتقداست در مقابل یورش میکروبی و ویروسی هم می‌توانند مقاومت درستی از خودشان نشان دهند و دوام آورده و بر گرفتاری‌های ناشی از
آن فائق آیند. از دیگر موارد تعیین کننده و تاثیر گذار
آداب و رسوم، سنن است که انسان‌ها به آن
باورمندند، قطعا بر اساس مکتب کارکرد گرایی (فونکسونالیسم) مکاتبی که برای زندگی پیروانشان دستورالعمل‌های رهایی بخش ارائه نموده اند، در چنین شرایط خاص می‌توانند نجات بخش عمل کنند. بی شک ایستادگی و تاب آوری مشرق زمین می‌تواند ریشه در مدل فرهنگی و آداب و رسوم و


سنن آنان داشته باشد. تعاملات قدرتمند و اثر بخش
بین فردی به خصوص در شرایط سخت،
ناب ترین دستورات را ارائه داده و پیروان خویش را از سرگردانی و پریشانی خارج می‌کنند. ناتوانی و ضعف دنیای غرب در مقابل حمله کرونا ریشه در مدل فرهنگی، شیوه تربیت و سبک زندگی و باورها و اعتقادات آنان دارد. سرعت شیوع و ناپایداری و سستی و رخوت و ناکامی‌در مدیریت و عدم کنترل آن از سوی جوامع غربی امروز بسیاری از مکنونات درونی آنان را افشا می‌نماید.
عدم مقاومت و ایستادگی در مقابل یورش کرونا هم به لحاظ فردی و هم گروهی هشداری برای حاکمیت نوع باورها و اعتقادات است. حضرت علی (ع) در فرازی از نهج البلاغه و در وصیت به فرزندش امام حسن (ع) نظام تربیتی و معیشتی و مدل زندگی را با درختان باغچه که وابسته به باغبان هستند و سست و نا توانند و درختان جنگل که خود باید همه امورات خویش را مهیا سازند و در مقابل سختی‌ها مقاومت ورزند مقایسه می‌نمایند و توصیه می‌کنند که اگر در زندگی تحت تاثیر رفاهیات افراطی قرار بگیری در مقابل کوچکترین مشکلات از پای در آمده و گرفتار خواهی شد. امروزه رفاه زدگی که تنبلی و ناتوانی را به همراه دارد بلای جان جوامع غربی شده و شاهدیم که با کوچکترین حمله دچار از هم پاشیدگی شده اند و در این راه قربانیان زیادی داده اند . علی رغم امکانات و تمهیدات مدرن و فوق العاده پیشرفته پزشکی هم نتوانستند در مقابل جنگ کرونا تاب آورده و ایستادگی نمایند. در حالی که تا کنون مقاومت امت اسلام با سر سختی در مقابل نبرد
با کرونا تاب آورده و ایستادگی کرده است. سر سختی
و مقاومت امت اسلام در مقابل نبرد با کرونا
از یک سو ریشه در تعالیم دینی و دستورات الهی دارد و از سوی دیگر فرهنگ غنی و فاخر ایرانی درس صلابت و مقاومت و پشتکار و مبارزه را در آموزه‌های تربیتی آنان قرار داده تا در چنین شرایطی اولا مقاومت نموده و ثانیا با روحیه تعاون
و همکاری به فکر نزدیکان خود باشند. حضور کرونا آزمایشی شد برای اثبات اصالت، ریشه،
هویت اعتقادی ، فرهنگی با آثار و برکات فراوان و تاثیر گذار دینی کشور عزیز ما.