نگاهی تکمیلی به تحلیل «پیتراوﺑﻮن»

ضیاء مصباح‪-‬ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺮﻭﻧﺎﻯ «ترامپ » ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻣﺎﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻭ درمقام شخص اول  مسئول، در رابطه با بحران ویروس کرونا به فاجعه می‌ماند و این موضوع تا حد زیادی در افکار رای دهندگان انتخابات پیش رو تاثیر می‌گذارد.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ «ﺳﻰ ﺍﻥ ﺍﻥ» که البته چندان موافق ترامپ نیست، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
«ﺟﻮ ﺑﺎﻳــــﺪﻥ»  ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ را از 53درصد به 42درصد (تا زمان نگارش مطلب) ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩه، هر چند میزان ارزیابی‌ها با توجه به
حوادث مختلف در پیش، متغیر


می‌باشد.
دونالد  اخیرا ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻥ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، عنوان نمود ﻛﻪ  ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻳﺮﻭﺱ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ و جامعه مصرف‌کننده و زیادت خواه
آمریکایی مخصوصا در این مورد
حیاتی کاملا مراقب تحقق ادعاهای او خواهند بود.  
ﻃﺒﻘﻪ انبوه رنگین پوستان مهاجر، خانم‌ها و ﻛﺎﺭﮔﺮان چگونگی تامین هزینه‌های پزشکی، مدیریت این مهم و ﺷــﻌﺎﺭهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ در این باره
با توجه به تلفات انسانی زیاد  ساکنین آن دیار (مخصوصا نیویورک) با همه پیشگامی ایالات متحده آمریکا از منظر
پزشکی، علمی و اقتصادی... در مرحله رای دادن قطعا ﺑﻪﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ.
این روزها ﻓﻘﻂ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ نیستند، ﻭﺣﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ می‌باشد و خیل بیکاران حاصل از تعطیلی مخصوصا بخش تولید و خدمات که تاکنون به بیش از
30 میلیون نفر رسیده است.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌ﺭﺳﺪ نتیجه رقابت ﺗﺮﺍﻣﭗ با حریف دموکراتش ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻛﻮﺩ فعلی از بسیاری جهات، را  
نتوان دقیقا پیش بینی و «برد او را»
با توجه به عدم توفیقش در رابطه  با غائله خاورمیانه، کره‌شمالی، حل
مسئله ونزوئلا، و... قطعی دانست «هر چند چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها
بسیار دارد» خبر دیروز در رابطه با نحوه عملکرد یا پیشنهاد نسبتا عجولانه، احساسی و تا حدودی عوام فریبانه ترامپ در حمایت از «مخالفان محدودیت‌های کرونایی» درآمریکا عجیب به نظر می‌رسد... به این ترتیب که:«رئیس‌جمهورآمریکا در توئیت‌های متوالی از هواداران خودخواسته سه ایالتی که فرمانداران شدموکرات هستند و اخیرا صحنه تظاهرات علیه مقررات منع آمد و شد جهت جلوگیری ازگسترش کرونا بودند را - آزاد کنند!! » ( عین خبر )تاثیر ورود احتمالی بایدن به کاخ سفید ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺩﺭﻩ ﺍﺭﺩﻥ ﻛﻪ «ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ»ﻭ ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺁﺑﻰ ﻭ ﺳــﻔﻴﺪ «ﺑﻨﻰ ﮔﺎﻧﺘﺰ» بشدت ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ با همه مخالفت‌ها درمنطقه، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ میﻛﻨﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺍﻣﭗضمنا ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ عمیقی ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ «ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ» ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ و رفع ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ است.  ﺍﻭ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺍﻯ تکیه بر کرسی ﺳﻠﻄﻨﺖ،  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ متعددی را ﺩﺭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ با بی باکی تمام ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩه بود. ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮی خود ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ «ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ» را ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ «ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺑﻴﻌﺖ» ﺭﺍﻩ «ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ مغرور و جاه‌طلب ضمنا ترقی خواه » ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ نمود.  «ﻣﻴﺪﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﺁﻯ» ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ، ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ بطور جدی و علنی ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺟﻼﺱ ﮔﺮﻭﻩ  20  ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻗﺪﺭﺕﻛﻨﺪ و با ﺍﻋﺰﺍﻡ او «ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩ‌ﺍﻯ ﺩﻭﺭ با همه امکانات ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ» در واقع دور ساختن پدر سالمند ناتوان از صحنه حکومت و سیاست، زمینه‌های لازم را تدارک و (با همه سهل و ممتنع بودن امر به نوعی
خلافت در آن دیار پر آب وچشم ) مهیا و مدیریت نماید. ﺁﻣﺪﻥ « جو ﺑﺎﻳﺪﻥ » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ سازمان اثرگذار و نقش آفرین زیرک ﺳﻴﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ انتخاب نه چندان دور از تصور و البته نه آنچنان ساده،بسیاری تحولات در پی خواهد
آورد، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ و دیگر دوستان آمریکا را «در منطقه حادثه پرور خاورمیانه» که به شدت به این کشور وابسته شده‌اند را با تعریفی سیاسی «دررابطه با خط مشی‌های احزاب درون آمریکا» تا حدودی ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ.