نرمش پنتاگون برای کاهش نیرو در عراق

عراق و آمریکا ژوئن آتی در مذاکراتی مساله خروج نیروهای آمریکایی را بررسی کرده و جدول زمانی را برای این کار تعیین خواهند کرد. به گزارش ایسنا، عبدالکریم خلف، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در گفت‌وگو با روزنامه الصباح چاپ این کشور اظهار کرد: تصمیم برای انجام مذاکرات با استناد به تصمیمات پارلمان برای خروج نیروهای آمریکایی و با توافق دو طرف عراقی و آمریکایی گرفته شد و روابط امنیتی دو کشور در چارچوب تمرین‌ها و تبادل تجربیات حتی با خروج نیروها ادامه خواهند یافت.
خلف در ادامه گفت: دولت عراق پیامی از طرف آمریکا دریافت کرد که مثبت بوده و شامل بررسی تمامی اشکال روابط استراتژیک میان دو طرف به شکل کامل بود و عراق به صورت جدی و کاملی خروج نیروهای بیگانه را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق افزود: آمریکا با توافق با دولت عراق برای نشان دادن حسن نیت خود تا حد زیادی از نیروهای خود کاست.
وی در ادامه گفت: در این مذاکرات تمامی اشکال ارتباط میان دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در چارچوب توافقنامه استراتژیک امضا شده میان دو کشور بررسی خواهند شد. این سخنگوی نظامی عراق ادامه داد: عراق به دنبال روابطی عادی و دوستانه با آمریکا است.