فتاح: شرکت‌های بنیاد مستضعفان امسال بیش از 1300 میلیارد تومان مالیات می‌دهند


به گزارش فارس، سیدپرویز فتاح درباره پرداخت مالیات توسط شرکت‌های بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: ساختار بنیاد مستضعفان کلاً شرکتی است و اصلاً اداره کل و ساختار استانی نداریم و مدیرکل استانی هم نداریم اگر در استانی هستیم باید ببینیم کدام شرکت‌های ما در آن استان هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بنیاد، شرکت ثبت شده هستند بنابر این از قانون تجارت کشور تبعیت می‌کنند و موظف هستند اظهارنامه مالیاتی بدهند و تسویه مالیاتی بگیرند. بنیاد کاملاً مالیات می‌دهد و بدهی ندارد و همه حساب‌های بنیاد صاف است.
فتاح ادامه داد: هنوز مجامع سال 98 شرکت‌های بنیاد تشکیل نشده است اما پیش‌بینی می‌کنیم در سال 99 بیش از 1300 میلیارد تومان مالیات مربوط به سال 98 را به دولت بپردازیم.
رئیس‌بنیاد مستضعفان تأکید کرد: همه شرکت‌های بنیاد مستضعفان مالیات می‌دهند و هر شرکتی که مالیات نمی‌دهد سازمان امور مالیاتی آن را معرفی کند.


گفتنی است مالیات بنیاد مستضعفان در سال گذشته هم حدود هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که تا فصل پاییز بیش از 670میلیارد تومان از این رقم پرداخت
شده بود.