زمزمه‌های شکست مصطفی کاظمی در تشکیل کابینه جدید عراق


تشکیل کابینه انگار تبدیل به یکی از دشوارترین کارهای سیاسی در عراق شده است. هر از چند گاهی یک نفر مامور این مهم می‌شود اما هر بار به دلیلی، موفق به این امر نمی‌شود. «مصطفی کاظمی» آخرین فردی که مامور انجام این کار شده هم گویا کارش گره خورده است.
یک منبع سیاسی در عراق، که نامش ذکر نشده، از قوت گرفتن شکست «مصطفی کاظمی» در تشکیل کابینه خبر داده و گفته وی احتمالا طی روزهای آینده استعفاء می‌دهد. ایسنا با انتشار این خبر به نقل از این منبع اضافه کرده که: «کاظمی با تشکل‌ها و فراکسیون‌های سیاسی به شکل دوگانه برخورد می‌کند و این شیوه موانع بزرگی را در راه تشکیل کابینه برای او ایجاد کرده و احتمال دارد او در چند روز آینده مجبور به استعفا شود...تایید نشدن کابینه کاظمی، برای عراق جهت عبور از شرایط موجود و خروج از بحران مالی، امنیتی و بهداشتی، مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد».
«الصباح» روزنامه رسمی عراق، نیز از قوت گرفتن احتمال شکست کاظمی در تشکیل کابینه خبر داده است. به گزارش فارس، این روزنامه به قلم «مهند عبدالوهاب» نوشته«شبح شکست بر سر تشکیل دولت کاظمی خیمه زده و این نگرانی وجود دارد که او نیز به سرنوشت محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی دچار شود».
در این گزارش این روزنامه می‌خوانیم:« به نظر می‌رسد که بدبینی‌ها بازگشته و جای خوش‌بینی را که همراه با مامور شدن کاظمی برای تشکیل دولت آتی به وجودآمده بود، گرفته است».


طبق این گزارش، برخی نمایندگان پارلمان نیز از اختلافات جدی میان فراکسیون‌های سیاسی و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره کرسی‌های وزارتی خبر داده‌اند. برخی از فراکسیون‌ها نیز که در روز مامور شدن کاظمی به تشکیل کابینه (19 فروردبن)، از او حمایت کرده بودند، اکنون اعلام می‌کنند که دیگر حامی او نیستند.