حریم سازی برای مجلس نارس

درحالی که حدود یک ماه به آغاز مجلس یازدهم باقی مانده جریان اصولگرایی و رسانه‌های وابسته به آن تلاش می‌کنند راه هرگونه انتقاد به این مجلس را از ابتدای کار ببندند. این درحالی است که فعالین و چهره‌های سیاسی و مردم بر این موضوع آگاه هستند که مجلس یازدهم به لحاظ برخورداری از شاخص‌های رقابتی بودن انتخابات ضعیف تر از هر دوره ای پس‌از انقلاب است. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه رقبای چهره‌هایی که انتخاب شدند چندان فرصت حضور نداشتند، چنین فضایی موجب شده تا حتی لذت پیروزی در انتخابات آنچنان که باید و شاید در میان منتخبین و جناح اصولگرا وجود نداشته باشد. چنین شرایطی کاملا از نتایج و واکنش‌های بعد از انتخابات قابل لمس است. از سوی دیگر جناح راست جریان محافظه کار که روزنامه کیهان تریبون رسانه ای آنها است مایل نیستند ضعف‌های مجلس آتی را ببینند و می‌خواهند مجلس یازدهم، هم عرض با سایر مجالس گذشته باشد به همین دلیل هرگونه انتقاد از مجلس یازدهم به مذاق آنها خوش نمی‌آید. در واقع این رسانه‌ها به دنبال حریم سازی برای مجلس یازدهم هستند چرا که می‌دانند منتخبین شرایط ایجاد مجلسی کارآمد را ندارندو به دنبال این هستند که مانع از هرگونه انتقاد از آن شوند و در واقع منتخبینی که احتمالا در مقابل انتقادات دوام نمی‌آورند را در امان نگاه دارند.
چنین رویه ای در مقابل با انتقادات درحالی است که روزنامه کیهان همواره با شدیدترین انتقادات به نهادهای انتخابی تاخته است، به ویژه زمانی که نهاد یا فرد انتخاب شده هم نظر با آنچه کیهان می‌اندیشد نباشد. زمانی که مجلس ششم در انتخاباتی که معیارهای دموکراتیک آن در سطح قابل قبولی بود با اکثریت اصلاح‌طلبان شکل گرفت، نمایندگان و مجلس ششم از گزند هیچ نهاد یا رسانه منتسب به محافظه کاران درامان نبودند و انتقادات شدیدی به مجلس می‌شد و حتی از نمایندگان خواسته می‌شد اظهاراتشان را عوض کنند یا پس بگیرند در غیراین صورت با آنها برخورد می‌شود. در نهایت هم دیدیم که با پایان مجلس ششم اکثریت آنها جواز حضور در انتخابات دوره هفتم را بدست نیاوردند! بنابراین اینکه برخی رسانه‌ها به دنبال ممنوع سازی هرگونه انتقاد از مجلس یازدهم هستند به این دلیل است که این مجلس یک نوزاد نارس و بلوغ نیافته است و جریان اصولگرایی و تریبون‌های آن تلاش می‌کنند به دلیل این ضعف به مدد مجلس آتی بیایند. اما پرواضح است که مجلس یازدهم به لحاظ کارآمدی با چالشی جدی مواجه است و احتمالا در تبعیت از جریانات خارج از مجلس و انفعال رکورددار می‌شود.