ابلاغیه رهبر انقلاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالت

مقام معظم رهبري با صدور ابلاغيه‌اي ضمن موافقت با درخواست رئيس‌جمهور براي آزادسازي سهام‌عدالت و با اشاره به‌نقش سهام‌عدالت در گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي خانواده‌هاي کم درآمد، موارد سه‌گانه‌اي را به‌عنوان امور لازم‌الرعايه در اين واگذاري‌ها مورد تاکيد قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر‌چه زودتر اقدامات مقتضي را به‌عمل آورد تا مردم سريع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند. متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به اين شرح است: بسم ا... الرحمن الرحيم، درپي تصميم واگذاري درصدي از سهام اصل 44 قانون‌اساسي در قالب سهام‌عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي خانوارهاي کم‌درآمد، انتظار اين بود که توسط مسئولان مربوط در دولت‌هاي مختلف با اجراي دقيق مواد 8‌گانه ابلاغي 12/4/1385 هرچه سريع‌تر مقدمات لازم براي آزادسازي سهام‌عدالت و واگذاري تعيين قيمت آن به‌بورس فراهم شده و آئين‌نامه‌هاي اجرايي تهيه و به‌اجرا درآيد. در هر صورت با توجه به‌شرايط فعلي اقتصادي و عزم‌دولت براي عمل به‌تکاليفي که به‌عهده اوست، با آزادسازي سهام‌عدالت با رعايت امور زير، موافقت مي‌شود: دارندگان سهام عدالت مجازهستند در محدوده زماني مشخص مالکيت مستقيم سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير را انتخاب نمايند و به‌تناسب، نقش مديريتي خود را ايفا کنند. مقررات مورد نياز جهت انتقال سهام به‌صاحبان سهام‌عدالت توسط شوراي‌عالي بورس تدوين و تصويب شود. اين مصوبات براي کليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست. نسبت به‌سهام باقيمانده در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شوراي‌عالي بورس موظف است ضمن تشويق ماندگاري صاحبان سهام در شرکت‌هاي مذکور، از طريق مبادي ذي‌ربط هرچه زودتر زمينه‌ي ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند. با توجه به‌تاخيري که در طول زمان نسبت به‌تحقق اهداف واگذاري اين سهام پيش آمده است و به‌دليل ضرورت بهره‌مندي هرچه سريع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضي در جهت تحقق موارد مذکور در بندهاي سه‌گانه فوق را به‌عمل آورد. سيدعلي خامنه‌اي، 9 ارديبهشت 1399.