کارنامه دولت به نام اصلاح‌طلبان نوشته شد

جريان اصلاحات پس از دولت دوم آقاي حسن روحاني با کاهش عقبه اجتماعي خود مواجه شد که بخشي از آن مرتبط با عملکرد دولت است. در واقع از عوامل اصلي کاهش اقبال اجتماعي اصلاحات، ناکارآمدي‌هاي دولت بود که متاسفانه به حساب اصلاح‌طلبان نوشته شد و مخالفان و منتقدان و حتي حاميان اصلاحات هم کارنامه روحاني را کارنامه روحاني تلقي کردند. علت اين موضوع هم حمايت اصلاح‌طلبان در دو دوره رياست جمهوري حسن روحاني بود. بايد گفت کاهش اقبال مردم به دولت مصادف شد با کاهش اقبال مردم به جريان اصلاح‌طلبي، اين دو در نهايت به‌طور موازي با يکديگر حرکت کردند. اما اينکه چه ميزان عملکرد دولت منطبق بر واقعيت به‌پاي اصلاح‌طلبان نوشته شده اهميتي ندارد و موضوع مهم در حال حاضر رضايت افکار عمومي از دولت و جريان اصلاحات است که در يک راستا حرکت مي‌کنند و مردم از هردو اين موارد ناراضي هستند. در مورد ديگر هم نتيجه‌اي بود که اصلاح‌طلبان از انتخابات اخير مجلس گرفتند و مصادف با شکست اصلاح‌طلبان بود. شکست اصلاح‌طلبان چندين عامل داشت که يکي از آنها رد صلاحيت گسترده چهره‌هاي راي‌آور اصلاح‌طلبي است. نااميدي مردم در مشارکت در انتخابات در رقابت اخير مجلس کاملا مشخص بود، اما حتي اين موضوع هم به پاي اصلاح‌طلبان نوشته شد. يکي از عوامل اين شرايط هم مي‌تواند عدم انسجام در سيستم تشکيلاتي و حزبي پايگاه اصلاح‌طلبان باشد، از جمله اين عوامل شوراي عالي اصلاح‌طلبان است که کارآمدي لازم را واقعا امروز ندارد. شوراي عالي کنترل کافي روي فراکسيون اميد مجلس نداشت و نتوانست بين عرصه نمايندگي و عرصه کنشگري سياسي نسبتي را برقرار کند تا نمايندگان به آنها پاسخگو باشند. وقتي شوراي عالي نتوانست اصلاح‌طلبان مجلس را به معناي واقعي پاسخگو کند، پاسخگويي اين شورا ميان مردم زير سوال رفت. در انتخابات اخير و در تمام انتخابات‌هاي کشور هر وقت مشارکت 50 تا 55‌درصد به بالا بوده است، شانس پيروزي اصلاح‌طلبان بالاي 50‌درصد بوده است؛ اين موضوع قبل از اتفاقات اخير امري تجربه شده بود. اما يکي از ضربه‌هايي که به اصلاح‌طلبان خورد، اين بود که بخشي از رسانه‌هاي داخلي همچنين رسانه‌هاي خارجي و جريان مخالف اصلاحات دست به دست يکديگر دادند که هجمه ناشي از اين اتفاقات اخير را متوجه اصلاح‌طلبان‌ کنند که چرا اصلاح‌طلبان کاري نکردند يا کاري نمي‌کنند. در مجموع براي اصلاح رفتارهاي اصلاح‌طلبانه بايد ببينيم در اين جريان چه چيزهايي را کاملا از دست داده‌ايم و در چه مسائلي بيش از بقيه با کاهش اقبال عمومي مواجه بوده‌ايم، اين موارد بايد شناسايي و بررسي شوند و در جهت احياي اين سرمايه‌ها تلاش‌‌ کنيم. اين بزرگترين اصلاح براي اصلاح‌طلبان است. اگر بتوانيم عوامل پس‌رفت سرمايه‌هاي اجتماعي را شناسايي‌کنيم گامي جدي در جهت احياي پايگاه اصلاح‌طلبان برداشته‌ايم.