جدال منافع اشغالگری با تجزیه یمن

جنگ پنج ساله در یمن اگرچه با بهانه‌های داخلی آغاز شد، ولی اساساً با برنامه‌ای منطبق بر منافع ژئواستراتژیک امریکا و غرب در یکی از تنگه‌های حیاتی جهان و ثروت‌های گسترده نفتی و زیرزمینی این کشور و چشمداشت تاریخی سعودی‌ها از دوره عبدالعزیز و منافع طمع ورزانه اماراتی‌ها برای خروج از بن‌بست راهبردی دوبی و ابوظبی که دیگر رونق یک مرکز تجاری و مواصلاتی را در تحولات جهانی از دست داده و به دنبال جزایر و بنادر جنوبی یمن بودند، شکل گرفت. به همین دلیل هیچ‌گاه اراده برخی جریان‌های یمنی برای خروج از بحران کارساز نبوده و یک جنگ تحمیلی را که ویرانی و کشتار غیرانسانی و تعطیل شدن تمامی سازمان‌های بین‌المللی و شعار‌های انساندوستانه و معیار‌های بشردوستانه را به ارمغان آورده، شاهد بوده‌اند. برخی جریان‌های داخلی یمن در جنوب این کشور که از وحدت یمن خسارت دیده‌اند، راه به بیراهه رفته و سر از ترکستان امارات درآوردند. مزدوران ریاض همچون دولت منصور هادی نیز، چیزی بیشتر از یک عروسک خیمه‌شب‌بازی نبودند و هیچ‌گاه از استقلال و عزت و مطالبات مردم یمن دفاع نکردند. نتیجه این پنج سال جنگ این است که دولت مشروع یمن در صنعا با وجود تمامی فشار‌ها و حملات نظامی و محاصره بی‌رحمانه، خود را بازیافته و اقتدار بازدارنده را در منحنی قدرت خود ثبت نموده و در تمامی شاخص‌های حکومت‌داری، امنیت، مدیریت اقتصادی، انضباط اجتماعی و سیاسی، از دیگر بخش‌های یمن که در اشغال سعودی، اماراتی و غربی بوده، برتری و شایستگی را برای مردم به ارمغان آورده است. شورای انتقالی جنوب یمن که از مدت‌ها قبل در رؤیای جدایی از شمال و حکومت مرکزی بود، در دام بازی بزرگ‌تر اماراتی و انگلیسی قرار گرفته است، چراکه راهبرد جنگی سعودی- غربی به بن‌بست رسیده و ناتوانی آن‌ها برای تحقق اهداف اشغالگرانه شکست خورده، ولی امارات با تدبیری فریبکارانه و در رقابت راهبردی با سعودی، تسلیح شورای انتقالی جنوب و حمایت مالی و سیاسی از آنان را ویترین اجرای اهداف خود کرده و به بهانه عدم اجرای توافق ریاض با منصورهادی در عدن و عدم واگذاری سهم وزارتی در کابینه وی، خودمختاری استان‌های یمن جنوبی را از روز شنبه اعلام کرده است. اگرچه امریکا این اقدام را رد کرده، ولی این طرح اماراتی - انگلیسی در تضاد با پروژه بزرگ‌تر امریکا و سعودی در طرح B برای یمن و تقسیم فدراتیو آن نیست. دستپاچگی ائتلاف شکست خورده عربی-غربی که هر یک در گوشه‌ای از یمن و بنادر و مناطق نفتی یا آبراه‌های پیرامونی و جزایر یمن دست‌اندازی می‌کنند، این است که مسیر جنگی و سیاسی را در چشم‌انداز تحولات یمن، مطلوب نمی‌دانند، لذا به دنبال کسب غنائم موجود هستند. این در حالی است که ارتش یمن و نیرو‌های انصارالله هم در صحنه‌های میدانی و به ویژه در حرکت به سوی مرکز استان مأرب و استان‌های اشغالی، به خوبی در حال پیشرفت و در مقابل تجاوز روزانه هوایی سعودی‌ها دفاع بازدارنده و مؤثر دارند و هم در عرصه سیاسی با سازمان ملل و در تعامل با قبایل شرافتمند یمنی، ابتکار عمل را در دست دارند؛ لذا اعلام خودمختاری از سوی شورای انتقالی جنوب که تصویر و نمادی از جدال منافع اشغالگرانه است و رویکرد تجزیه‌طلبانه در یمن دارد، محکوم به ناکامی و فرسایش است و کمترین کارکرد آن علنی‌تر شدن تضاد و تعارض بین سعودی و امارات و ابزار و مزدوران داخلی آن‌ها در یمن است که نهایتاً اقتدار و مشروعیت بیشتر انصارالله و دولت صنعا و اقبال مردم یمن را به دنبال خواهد داشت.