جاهلان داخلی، بلندگوی پمپئو و ناسيوناليسم کور عربی نشوند!

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی به مناسبت روز ملی خلیج فارس نوشت: ‏«در روز ملی خليج فارس به برخی جاهلان داخلی كه «اسلام» را در برابر «ايران» قرار داده و نام جعلی برای اين پهنه آبی مي‌گذارند مي‌گويم بلندگوی پمپئو و ناسيوناليسم کور عربی نشويد! بیش از هزار سال پیش، ابراهیم اصطخری، در «مسالک الممالک» و ۱۹تن از تاریخ‌نويسان و جغرافی‌نگاران عرب از «بحر فارس» سخن گفته‌اند.»