تلاش بی حاصل مخالفین

با شیوع ویروس کرونا و درخواست‌ها برای در خانه ماندن، اهمیت اینترنت و شبکه های اجتماعی بیش از پیش برای جامعه روشن شده است. در واقع به نظر می‌رسد آنچه باید بیش از پیش مورد توجه جامعه مدنی ایران قرار گیرد، تضمین و تثبیت چرخه گردش آزاد اطلاعات است. هرچند برخی مجامع و محافل از چنین اتفاقی رنج می‌برند، چرا که مایل نیستند پاره ای از کاستی‌ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم آشکار شود. فضای مجازی در حقیقت افشای برخی کاستی های تاکنون پنهان مانده را کلید زد و روشنگری را سرعت بخشید، همچنین فرصتی مناسب و آسان‌تری برای تبادل آزاد اطلاعات میان مردم فراهم کرد. اگرچه در این فضا ممکن است محتواهایی نیز وجود داشته باشد که در راستای اهداف صحیح قرار نگیرند ، غیراخلاقی باشند یابه انتشار شایعه کمک کنند اما چاره ای نیست، این نقایص بخشی از فعالیت در یک چرخه بزرگ و پرفایده است. برای مواجهه با مشکلات و عوارض فضای مجازی باید به تقویت دانش عمومی همت گماشت تا اثرات این عوارض نامناسب کاهش یابد. با این حال مخالفت هایی که با اصل فضای مجازی می‌شود رامی توان به مقابله با اصل چرخه
آزاد اطلاعات توسط مجامع و محافل یاد
شده دانست چرا که در این میدان رقابت گشوده شده، بازمانده و کم آورده اند. آنها برندگان میدان های
بی رقیب و انحصاری و بیشتر رانتی و سهمیه ای


بوده اند . طبیعی است در موقعیتی که رقیب
چالش آفرینی وجود نداشته باشد امکان ارائه کالا با آرامش و آسایش حداکثری وجود دارد اما وقتی رقبا سر برآوردند یا باید میدان را وگذار کرد یا باید کوشید و برای بقا رقابت برابر کرد . چون مبارزه زحمت دارد. برخی در این فضا به دنبال مسدود سازی و محدودیت آفرینی هستند تا در پناه انحصار آنچه را که خود می‌پسندند ارائه دهند و با زحمتی کمتر به خواسته خود برسند. به نظر می‌رسد یکی از توفیقاتی که دولت فعلی بدست آورده و باید بدون اغراق آن را دستاوردی برای این دولت درنظر گرفت تلاش برای حمایت و محافظت از گردش آزاد اطلاعات در شبکه های مجازی است. ودرعوض این فضا نیز به دولت کمک کرده تا با اطلاع رسانی های به موقع در امور مختلف موفق باشد. شکی نیست که اگر چنین فضایی فراهم نبود برخی امور هیچگاه به این سرعت و فراگیری به اطلاع مردم نمی رسید . به طور کلی اما گروهی با اصل فضای مجازی مشکل دارند، هرچند این گونه مخالفت‌ها راه به جایی نخواهد برد چرا که مردم فواید فضای مجازی را لمس کرده اند. روزگاری
برخی در جامعه با دانشگاه مخالف بودند و با شیوه های
نوین تحصیل مقابله می‌کردند اما زمانی که
مردم طعم تحصیلات آکادمیک و حضور در چرخه علم را چشیدند و متوجه اثرات مثبت آن حتی در جایگاه طبقاتی خود شدند، دانشگاه به عنوان یک موقعیت تثبیت شده در جامعه شکل گرفت. اکنون نیز مردم مزه طراوت، شادابی و مزایای حضور در شبکه آزاد اطلاعات و فضای مجازی را چشیده اند
بنابراین نه در دولت روحانی و نه در دولت های بعدی به سادگی نمی شود به سمت محدود سازی
اینترنت و شبکه های اجتماعی حرکت کرد. همچنین نمی توان از یاد برد که اینک بخش قابل توجهی از اقتصاد خرد و متوسط کشور بر روی همین بستر فراهم شده و فعال است.