محدودیت‌های کرونایی در استان تهران تا ۲۵ مهر ماه تمدید شد


به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی درباره تمدید محدودیت‌های کرونایی در استان تهران گفت: تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه در استان تهران به قوت خود باقی است. همچنین درخصوص برگزاری کلاس‌ها در دانشگاه‌ها و مدارس این موضوع به صورت مجازی دنبال
می‌شود.
وی تاکید کرد: استفاده از ماسک از در منازل برای شهروندان در تهران از امروز ضروری است.