چرا آموزش و پرورش کمک نمی کند؟

مهدی بهلولی‪-‬ حادثه رخ داده برای پسر بچه ۱۱ ساله اهل بوشهر که به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد واقعه ای تلخ است اما اینکه آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب می‌کند تاسف بار است. این سازمان
نمی خواهد قبول کند که تعدادی از دانش آموزان هستند
که امکان خرید گوشی همراه را ندارند. با توجه به گسترش ویروس کرونا، آموزش ها در سراسر جهان به خصوص در کشور ما به صورت مجازی برگزار می شود البته چاره ای هم به غیر از این نیست که آموزش به صورت مجازی برگزار شود اما سوال اینجاست که آموزش و پرورش که می‌داند تعدادی از دانش آموزان دسترسی به گوشی ندارند چرا به آنها کمک نمی‌کند.
اوایل ورود کرونا بود که می گفتیم آموزش و پرورش و دولت در برابر این بحران غافلگیر شده اند اما حالا هشت ماه از ورود این ویروس به کشور می‌گذرد و همچنان مسئولان غافلگیر هستند. چرا آموزش و پرورش در طول این ۸ ماه فکری به حال آن سه میلیون دانش آموزی که بنا به گفته خودشان دسترسی به گوشی همراه ندارند، نکرده است؟ اصلا دولت برای این قشر از جامعه چه کار کرده است؟ در حال حاضر ۳ میلیون دانش‌آموز با این مشکل روبه‌رو هستند و دولت می بایست فکری به حال این موضوع می‌کرد که این کار را نکرد. متاسفانه مسئولان فقط شعار می دهند. قرار بود به دانش آموزان تبلت‌های دانش‌آموزی بدهند چه شد؟ مسئولان بدانند که فقط بحث خودکشی نیست دانش آموزانی که دسترسی به تلفن همراه هوشمند ندارند از نظر روحی هم آسیب می‌بینند، دچار افت تحصیلی می شوند و حتی دانش‌آموز وقتی احساس تبعیض کند افسردگی می‌گیرد. متاسفانه دولت آن کارهای حمایتی را که در این دوره در بسیاری از کشورها می‌بینیم را کنار گذاشته و فقط شعار می‌دهد . در واقع هیچ کار خاصی برای قشر محروم جامعه انجام نمی‌دهند.