در جیک جیک مستان فکر زمستانتان بود؟

رضا جعفری ‪-‬ حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 و عملکرد ضعیف ایشان در حوزه‌های مختلف همراه با خلف وعده در عمل به شعارهای تبلیغاتی از یک سو و ضعفِ عملکرد آن‌ها در مجلس دهم در نقش نظارتی شان بر عملکرد رئیس دولت و کابینه وی از دیگر سو، سبب شد تا هواداران طیف مذکور با ناامیدی از دولت امید و مجلس حامی‌اش، با مشارکت حداقلی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98، قوه مقننه را به رقیبان آن‌ها واگذار نمایند؛ همین امر سبب شد تا برخی از اربابان طیف مذکور نگران از مغلوب شدن در انتخابات 1400 و از دست دادن اولین نهاد قدرت پس از رهبری به آسیب‌شناسیِ نتایج انتخابات اسفند 98 پرداخته، با گوشه چشمی بر حقایق موجودِ اجتماعی، با رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد مجلس و ریاست جمهوریِ مورد حمایتشان، به بازسازی پایگاه اجتماعی خود، برای غلبه بر طیف مقابل در 1400 گام بردارند. در همین راستا ابتدا با محک بازخوردهای اجتماعیِ هواداران خود و با طرح اسامی متفاوتی از حجت‌الاسلام حسن خمینی تا عارف، محسن هاشمی، موسوی خوئینی‌ها و... و حتی علی لاریجانی سعی در سنجش میزان مقبولیت طیف و کاندید یاکاندیداهای احتمالی خود پرداختند؛ اما تشتت آرای متنفذانِ طیفِ مذکور از یک‌سو و عدمی پاسخ مناسبِ دریافت شده از سوی هوادارانِ گذشته‌شان از دیگر سو، آن‌ها را در انتخاب و معرفی کاندیدیا کاندیداهایی که بتوانند برانگیزاننده حضورِ هوادارانشان (به زعمِ خود) در انتخابات باشند مردد کرد؛ لذا اکنون عده‌ای از کیف مذکور با تغییر تاکتیک،سعی در ایجاد فضای هیجانیِ زمان انتخابات و سوار بر موجِ هیجان ناشی از آن، به طرح موضوعاتی تکراری، چون تغییر و اصلاح قانون اساسی و حضور کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌پردازند که ظاهراً با تصورِ رمز موفقیتِ احتمالی، حضورِ کاندیدای زن را، ابزار به صحنه کشاندن هوادارانشان در پای صندوق‌های رای قرار داده اند.غافل از اینکه هواداران طیف مذکور واقف هستند که موضوع وبحث مربوط به تغییر یااصلاح قانون اساسی همچنین طرح حضور زنان در انتخابات، موضوع و یا بحثی جدیدی نیست که پرداختن بدانها بتواند ثمری را برای تحقق آنها در زمان باقی مانده تا ثبت نام و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 1400، درپی داشته باشد؛چرا که طرح چنین موضوعات کشداری نیاز به زمان و فراهم شدن بسترهای لازم از جمله طرح در مجلس و سایر مراجع قانونی و یا تفسیر رجل سیاسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و... دارد که باید به اصلاح‌طلبان گفت اکنون نه تنها دست تان از مراجع مدنظر کوتاه است که در جیک جیک مستان فکر زمستانتان بود؟