سیب ناقص سلامت در ادارات

نوید زنده روحیان | روزهای ابتدایی کرونا بسیاری از دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کردیم و به یکدیگر هم تذکر می دادیم که اگر فردی سهوی یا عمدی این الزامات را رعایت نکرده، به سلامتی دیگران احترام بگذارد و الزامات بهداشتی را رعایت کند. حالا چند ماه از شیوع کرونا در کشورمان گذشته و انگار همگی به تغییر رفتارهای متناسب با این بیماری عادت کردیم اما برای برخی هم کرونا و هم دستورالعمل های بهداشتی تبدیل به کاری عادی شده که اگر انجام نشد ملالی نیست. این روزها دوباره صحبت از سخت گیری های کرونایی به میان آمده و دولت هم جریمه هایی  را برای کسانی که مسائل بهداشتی از جمله ماسک زدن را رعایت نمی کنند در نظر می گیرد و مشابه همین کار نیز در ادارات و دستگاه های دولتی برای کارمندان انجام می شود. بر همین اساس هفته گذشته جلسه‌ای در شورای اداری استان خراسان رضوی با دستور سرپرست استانداری، مدیرکل امنیتی مسئول طرح آموزش و خوداظهاری بهداشتی در محیط کار و دستگاه های اجرایی و دولتی با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.  حسن جعفری سرپرست استانداری خراسان رضوی در همان جلسه تصریح کرد: این که ۶۲ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زدن ماسک و اجرای پروتکل های بهداشتی را رعایت می‌کنند، در حالی که این میزان در ابتدای ورود کرونا حدود 80 درصد بوده است،  پذیرفتنی نیست، همه دستگاه‌های اجرایی باید ۱۰۰ درصد موارد بهداشتی در زمینه مقابله با کرونا را رعایت کنند. وی افزود: ادارات باید در رعایت پروتکل های بهداشتی الگو باشند، ستاد ملی مقابله با کرونا برخورد با کارکنانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند تا مرحله انفصال از خدمت، تصویب کرده است و در نشست بعدی شورای اداری از مدیران دستگاه‌های اجرایی که این موارد را رعایت کرده باشند، قدردانی می شود و خاطیان نیز معرفی می‌شوند. این سخنان جدی سرپرست استانداری خراسان رضوی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی ما را به ادارات و دستگاه های اجرایی کشاند تا یک هفته بعد از این سخنان و همزمان با شروع طرح پایش ادارات و آموزش نمایندگان و رابطان بهداشتی اوضاع فعلی ادارات دولتی را بررسی کنیم . در برخی ادارات برچسبی نصب شده بود که روی آن نوشته شده بود این مکان 100درصد دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا را رعایت کرده است. همان چیزی که سرپرست استانداری از مدیران استان خواسته بود، اما آیا این برچسب تضمینی برای رعایت دستورالعمل ها بود؟ میزان رعایت این الزامات در هریک از ادارات را بر اساس چک لیست بازرسان بهداشتی محیط بررسی کردیم که نتایج نگران کننده‌ای به دست آمد. ذکر این نکته هم ضروری است که این جداول براساس مشاهدات خبرنگار خراسان در یک روز و یک زمان مشخص از ادارات استان است و قابل تعمیم به شرایط کلی آن اداره از نظر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. در کل هدف از این گزارش تاکید بیشتر بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مواجهه با کروناست.
 
مهدی قلیان اول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره وضعیت موجود در ادارات و دستگاه های دولتی بررسی شده می‌گوید: ما هم می دانیم که رعایت دستورالعمل های بهداشتی کاهش یافته و کمبود نیرو و بازرس های بهداشت محیط حرفه ای باعث شده به سمت خوداظهاری از سوی ادارات روی آوریم و نیروهایی را به عنوان رابط بهداشتی دستگاه ها معرفی کنیم و آموزش های لازم را به آن ها بدهیم که این فرد موظف باشد در آن اداره کار نظارت بهداشتی را انجام دهد و از طرفی ما برای راستی آزمایی به ادارات مراجعه کنیم.   وی افزود: ما امیدوارهستیم حالا که این بحث به اداره کل امنیتی استانداری خراسان رضوی سپرده شده با پیگیری های جدی این اداره کل ادارات حتما همراهی کنند و دستورالعمل ها را جدی بگیرند اما این طرح هنوز در مرحله معرفی رابطان قرار دارد و ما آموزش را هم شروع نکردیم . قلیان اول تاکید کرد: این که قبلا برخی ادارات در بازرسی های قبلی برچسب 100 یا 80 یا کمتر دریافت کرده اند به این دلیل است که پروتکل های بهداشتی می تواند در لحظه رعایت شود یا با مراجعه یک فرد از بین برود و این بستگی به زمان حضور بازرس دارد اما وقتی به صورت مستمر توسط یک کارمند از خود آن اداره انجام شود دیگر شکی در رعایت آن نیست، به همین دلیل برچسب های موجود کاملا موقتی است و می تواند ارتقا یابد یا تنزل کند .     شرح تصویر در بازرسی‌های بهداشتی از محیط اصناف و ادارات و اماکن عمومی چند سوال در سه بخش توسط بازرس بهداشتی بررسی می‌شود که در ادامه تعدادی از آن‌ها در بعضی از ادارات منتخب بررسی شده است که در تصویر میزان رعایت یا رعایت نکردن آن توسط آن مجموعه مشخص شده است. هرجا تکه های پازل تکمیل نشده باقی مانده یعنی پاسخ آن پرسش منفی است. بهداشت فردی و عمومی 1 - آیا از ورود و حضور مراجعان و کارکنان دارای علایم بیماری به محل جلوگیری به عمل می آید؟  2 - آیا امکانات مربوط به شست و شو  یا ضدعفونی دست در محل وجود دارد؟  3 - آیا از کارت خوان یا روش های الکترونیکی دیگر برای حذف مبادلات پول نقد استفاده می شود؟  استفاده از ماسک 4 - آیا شاغلان از ماسک تنفسی به صورت صحیح استفاده می‌کنند؟  5 - آیا متصدی، مالک، مدیر ، کارفرما از ارائه خدمات به کسانی که از ماسک تنفسی به صورت صحیح استفاده نمی کنند، خودداری می کند؟  فاصله گذاری 6 - آیا مدیریت فاصله گذاری (خط کشی، حفاظ و نظایر آن) انجام شده است؟  7 - آیا فاصله حداقل یک متر بین کارکنان (در نقاط مختلف محل) رعایت شده است؟  8 - آیا فاصله حداقل یک متر بین خدمت گیرندگان رعایت شده است؟  9 - آیا متصدی ، مالک، مدیر، کارفرما از ارائه خدمات به کسانی که فاصله گذاری را رعایت نمی کنند خودداری می کند؟