افزایش ۴۵ درصدی میانگین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

گروه اجتماعی- با اجرای دو مرحله از طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری طی امسال، آن‌طور که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است،  حقوق این گروه از بازنشستگان به‌طور میانگین ۴۵درصد افزایش داشته است. اکبر افتخاری با اشاره به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با هم‌گروه‌های شاغل خودشان اظهار کرد: این اقدام پس از پیگیری‌های متعدد و با همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت رفاه عملیاتی شد. وی تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با هم‌‌گروه‌هایشان پس از 14 تا 15 سال از مهرماه عملیاتی خواهد شد. افتخاری ادامه داد: نخستین مرحله از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در فروردین‌ماه انجام شد و طرح کامل همسان‌سازی که برابر با 90 درصد حقوق کارکنان شاغل است، در مهرماه انجام می‌شود که مقدمات آن صورت گرفته و در همین هفته همه احکام صادر شده و از طریق وب‌سایت صندوق بازنشستگی کشوری  احکام قابل‌رویت خواهد بود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هم‌اکنون ما به یک مدل برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رسیدیم که این مدل پایدار است و هرچه در سال‌های آینده حقوق شاغلان افزایش پیدا کند، به همان میزان حقوق بازنشستگان افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: در همین ارتباط بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی، احکام جدید خود را در زمینه افزایش حقوق‌شان رویت کنند.