۶۰ برابر بودجه ورزش کشور صرف درمان دیابت

سرپرست نايب رئيسي فدراسيون ورزش‌هاي همگاني گفت: قسمت دردناک ماجرا اين است، بودجه‌اي که در کشور صرف درمان ديابت مي‌شود، 60 برابر بودجه کل ورزش کشور است. رضا شجيع در آيين افتتاح رسمي فاز ارزيابي همدان در پروژه ملي شهر‌هاي فعال ايران موسوم به شفا، اظهار کرد: به مدت دو هفته، يک تيم ارزيابي تخصصي در سطح شهر همدان مستقر خواهند شد و به مدت دو هفته عملکرد همداني‌ها را بررسي خواهند کرد. وي در رابطه با مضرات کم‌تحرکي، توضيح داد: کم تحرکي اهميت بسيار زيادي در بيماري‌هاي غيرواگيردار دارد. اگر در جامعه ما 60 درصد افراد کم تحرک باشند نصف اين افراد مي‌توانند فشار خون و نصف ديگر ديابت داشته باشند. وي افزود: قسمت دردناک ماجرا اين است، بودجه‌اي که در کشور صرف درمان ديابت مي‌شود، 60 برابر بودجه کل ورزش کشور است. دبيرکل شوراي سياستگذاري شهر‌هاي فعال ايران نيزگفت: طرح ملي «شفا»، ورزش همگاني را در شهر‌هاي ايران نهادينه خواهد کرد.