حرکت دیرهنگام بانک مرکزی


سیدغنی نظری خانقاه

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی

به دنبال رشد بی رویه قیمت ارز و آشفتگی که در این بازار شاهد بودیم، نیاز به اقدامی برای ساماندهی این بازار بسیار ضروری بود، این اقدام می بایست به اندازه ای مهم باشد که بر شرایط بازار اثر بگذارد. بدین منظور سفر همتی رئیس کل بانک مرکزی به کشور عراق را شاهد بودیم که اقدامی مثبت و البته تاثیرگذار بود

این سفر با هدف مذاکره با مقامات بانکی و اقتصادی عراق صورت گرفت و طبق گفته های رئیس کل بانک مرکزی نتایج و دستاوردهای قابل قبولی در حوزه آزادسازی منابع ارزی و رفع محدودیت ها داشته است.

اکنون شاهد توقف رشد قیمت ارز هستیم که بیانگر تاثیرگذاری این سفر است بنابر این باید بپذیریم که این سفر به کشور عراق با تأخیر صورت گرفت، این سفر باید خیلی زودتر انجام می شد، البته آقای همتی باید در چند ماه اخیر برای آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان به کشورهای بسیاری سفر می کرد که متأسفانه این مسئله محقق نشد.

نکته مهم اینجاست که این مطالبات تنها مربوط به عراق نیست و در سال اخیر بسیاری از درآمدهای کشورمان در قبال ارائه خدمات و کالا به کشور بازنگشته و این مسئله موجب کمبود ارز و افزایش قیمت ها در بازار داخلی شده است، ازاین رو بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط باید از ظرفیت های موجود برای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مربوطه استفاده کنند.

اتفاقی که در بازار شاهد هستیم نشان می دهد که آزادسازی منابع ارزی کشورمان در کشورهای مختلف از جمله عراق تأثیر گسترده ای در اقتصاد کشورخواهد داشت و این مسئله می تواند به ثبات بازار کمک شایانی کند. البته باید به فکر چاره اندیشی برای آینده باشیم و اساسی ترین و مهم ترین راه کار برای تبادلات اقتصادی میان کشورمان با کشورهای دیگر و بازگشت درآمدهای ارزی، ایجاد و انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه میان کشورها است، قطعا کشورها باید خود را از سلطه دلار رها کرده و به سمت استفاده از پول های ملی حرکت کنند. در سال اخیر موضوعات بسیاری درباره انعقاد پیمان های پولی میان ایران با کشورهای مختلف مطرح شده، اما متأسفانه تاکنون این امر به درستی محقق نشده است.