شاخص بورس در کف 75 روزه

شاخص کل بورس تهران دیروز مجدد ریزشی شد و با کاهش 47 هزار و 72 واحدی به یک میلیون و 514 هزار و 214 واحد رسید. این رقم  پایین‌ترین رقم از 9 تیرماه امسال به شمار می‌رود. با توجه به آمار موجود می‌توان گفت که شاخص کل بورس تهران در کف مدت 75 روز کاری قرار گرفته است. سهام گروه‌های فولاد، فملی، تاپیکو، کگل، شپنا، شتران و شبندر بیشترین تاثیر را روی نوسانات دیروز شاخص داشته‌اند. دیروز همه شاخص‌های بورس قرمز‌پوش بودند و کاهش یافتند، به گونه‌ای که شاخص کل نسبت به روز قبل 3 درصد افت کرد. همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 3 درصد افت کرد. شاخص کل با معیار هموزن 3/1درصد کاهش یافت.