مجلس لوایح تقدیمی دولت را بررسی کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی خواست که به لوایح تقدیمی دولت رسیدگی کند. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید بوده، البته در حوزه‌های دیگر سیاسی و اجتماعی هم لایحه تقدیم مجلس کردیم.
وی ادامه داد: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است. ‌لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که مطالعات وسیع و تطبیقی در مورد آن شده و تاسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می‌دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.
امیری افزود: لایحه دو فوریتی دیگر لایحه شفافیت است که در بخش‌های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار می‌دهد و امکان نظارت را برای دستگاه‌های ناظر سهل تر می‌کند و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می‌کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیات رئیسه مجلس این لایحه دو فوریتی را اعلام وصول کنند.


وی درباره تعداد لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: دقیقا نمی‌دانم عدد دقیق بگویم اما تعداد این لوایح قابل توجه نیست در حالیکه لوایح دولت مدت قابل توجهی است که به مجلس ارسال شده است. نمایندگان طرح‌های زیادی با همان عناوین لوایح دولت آماده کرده‌اند که من پیش از این از رئیس و هیات رئیسه مجلس کتبا و شفاها درخواست کرده‌ام که اجازه دهند به لوایح دولت رسیدگی شود. تهیه طرح‌های موازی با لوایح به هدررفتن منابع کشور منجر می‌شود.
امیری با بیان اینکه پرداختن به لوایح موجب صرفه جویی در وقت می‌شود، ادامه داد: کار کارشناسی قوی برای این لوایح انجام شده است. من شخصا برخی از این طرح‌ها را دیده‌ام و به عنوان کارشناس حقوقی عرض می‌کنم که شورای نگهبان به لحاظ قانون اساسی و مبانی شرعی به این طرح‌ها ایراد می‌گیرد.