کارشکنی آمریکا برای ضربه به صنعت حمل و نقل


رئیس جمهور گفت: خباثت دولت آمریکا موجب شد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور کند شود. دولت آمریکا تلاش زیادی کرد راههای اصلی ترانزیت منطقه از ایران عبور نکند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در مراسم افتتاح پروژههای وزارت راه و شهرسازی با بیان این که افتتاح آزادراه برای صنعت حمل و نقل اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: حمل و نقل یکی از ابزارهای جهش تولید است. اگر حمل و نقل نباشد تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات دچار مشکل میشود. حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم برای توسعه و تولید و ارتباط با جهان بوده که در زمینه گردشگری هم نقش بسیار اساسی دارد. در آینده واکسن و داروی کرونا تولید میشود و در آن شرایط گردشگری برای ما اهمیت زیادی مییابد. روحانی با اشاره به ژئوپولتیک ایران خاطرنشان کرد: ایران برای اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه جایگاه بسیار مهمی دارد. ایران است که میتواند خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را به آسیای مرکزی ، روسیه و اروپای شمالی و همچنین شرق و غرب منطقه را به هم متصل کند. راه آهن خواف - هرات هفته آینده افتتاح میشود و پروژههای دیگری هم در این زمینه در دست اجرا است. روحانی ادامه داد: ترانزیت از شمال به جنوب و از شرق به غرب برای اقتصاد و سیاست خارجی ما مهم است اما یکی از شقاوتها و توطئههای آمریکا این بوده که راههای ترانزیت منطقه از ایران عبور نکند. در این زمینه هم تلاش زیادی کردند اما موفقیت زیادی به دست نیاوردند. در حال حاضر روزانه ۱۴ هزار پرواز از آسمان ایران انجام میشود. رئیس جمهور با بیان این که پروژههایی که امروز افتتاح شد ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارد تصریح کرد: این پروژهها برای محیط زیست، حمل و نقل و سلامت مردم اهمیت دارد. زیرا ایجاد بزرگراه باعث تامین سلامت مردم و صرفه جویی در وقت میشود.