قاصدک 24

احترام به حقوق ایران تنها گزینه پیش روی آمریکا است


سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه سیاست خارجی امری جناحی نیست گفت: مثل بسیاری از کشورهای با سابقه در ایران نیز صداهای متعددی وجود دارد و شکوه ایران در چند صدایی بودن آن است و البته شکوه سیاست خارجی مان نیز در تک صدایی بودن آن است. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در نشست مطبوعاتی روابط ایران آمریکا را ساده ندانست و گفت: رژیم فعلی آمریکا بهتر از هر کس دیگری می داند که دیگر نمی تواند به سیاست شکست خورده خود علیه ایران ادامه دهد و ما گفته ایم که ایالات متحده آمریکا اگر میخواهد مسیر غلط خود را اصلاح کند، چاره ای ندارد که به تعهدات خود به عنوان عضوی از جامعه ملل و به این روند بازگردد.