جریمه یک میلیونی 139 خودرو در روز اول ممنوعیت ها

جانشین رئیس پلیس راه استان با بیان این که در اجرای طرح اعمال محدودیت تردد در ورودی شهرهای استان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح یک شنبه، هزار و ۹۵۵ دستگاه خودرو از ورودی شهرها بازگردانده شد، گفت: ۲۳ دستگاه خودرو با جریمه پنج میلیون ریالی و ۱۳۹ دستگاه خودرو با جریمه ۱۰ میلیون ریالی اعمال قانون شدند. سرهنگ حسین میش‌مست در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت به ۲ هزار و ۲۱۷ دستگاه خودرو نیز تذکر داده شد. جانشین رئیس پلیس راه استان همچنین در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: از ساعت هفت صبح روز شنبه، اول آذر، ممنوعیت و محدودیت ورود به شهرها، اجرایی و این ممنوعیت در هفت نقطه ورودی به شهر مشهد اعمال شده است. البته این دستورالعمل تنها شامل ممنوعیت خودروهای ورودی به مشهد است و تنها ورودی‌ها کنترل خواهند شد. درخور ذکر است کلیه شهرستان‌های استان به تناسب وضعیت قرمز، نارنجی و زرد ورودی‌های خود را کنترل خواهند کرد. وی افزود: طرح فعلی محدودیت ترددها تنها مربوط به ورودی شهرهاست و ممنوعیت خروج را مانند طرح قبلی شامل نمی‌شود. البته در طرح قبلی به واسطه کنترل خروجی و ورودی به صورت همزمان در مدت زمان کوتاه اعمال آن با توجه به آمار، سفرها ۴۰ درصد کاهش یافت.
همچنین به گزارش ایسنا، هاشمی  . فرماندار مشهد در خصوص وضعیت منع تردد شبانه خودروهای شخصی گفت: از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد محدودیت‌ تردد خودروهای شخصی در شهر اعمال می شود و اگر برخی از مردم رعایت نکنند، توسط ۶۱۰ دوربین‌ نظارتی ثبت و در هر ۲۴ ساعت ۲۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.