بهای خدمات معاینه فنی ۲۷ درصد افزایش یافت

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: « بهای خدمات معاینه فنی حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و بزودی ابلاغ و در مراکز معاینه فنی سراسر کشور به مرحله اجرا در می‌آید.» سعید قیصر به ایرنا گفت: « هر ساله باید نرخ ارائه معاینه فنی خودروها تغییر یابد، اما حدود دو سال این تغییر انجام نشده و هزینه معاینه فنی و ارائه خدمات
۳۷ هزار تومان بود. در سایه تورم‌های موجود در بازار و تحریم‌ها موجب شد بر این مراکز نیز اثر گذاشته و هزینه‌های مضاعفی به مراکز معاینه فنی وارد شود. بهای خدمات معاینه فنی حدود ۲۷ درصد افزایش یافته که
به زودی ابلاغ و در مراکز معاینه فنی سراسر کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.»