دلالان برهم زننده بازار مسکن


غلامرضا شریعتی اندراتی

عضو کمیسیون عمران مجلس

افزایش قیمت مصالح ساختمانی یک واقعیت انکار ناپذیر است که بر قیمت تمام شده مسکن تاثیرات بسزایی
می گذارد. البته فولاد و سیمان از محصولات پرکاربرد در ساختمان بوده که افزایش قیمت آنها به صورت مستقیم بر بهای تمام شده مسکن تاثیرگذار است. بنابر این اگر این دو محصول که در انحصار دولت است، مدیریت و کنترل شود، می توان تا حدودی به کنترل قیمت مسکن امیدوار بود برای کنترل قیمت این مصالح، لازم است با وزیر مربوطه هماهنگی لازم صورت بگیرد که در این خصوص جلسهای با حضور وزیر صمت در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد و پس از بررسی علل و عوامل افزایش قیمت این محصولات مقرر شد با برنامهریزی و اجرای سازوکاری، قیمت فولاد به زیر ۱۰ هزار تومان و قیمت هر پاکت سیمان به ۱۹.۵۰۰ تومان کاهش یابد. واقعیت این است
که حضور و دخالت دلالان و واسطهها یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و از جمله مهمترین معضل بازار ایران بوده که موجب افزایش قیمت محصولات میشود که باید با آن به صورت جدی مقابله کرد. که برخورد جدی می تواند از جریمه های سنگین تا مجازات حبس باشد.

با این وصف از وزیر صمت انتظار می رود به عنوان متولی
اصلی صنایع، رفتار مناسبی با متخلفان داشته باشد. البته این خواسته از وزیر غیر منقطی نیست زیرا افزایش قیمت ها احساسی و بر پایه احتکار بوده که سوابق آن نیز وجود دارد.

بی شک رشد قیمت مصالح ساختمانی در شرایط فعلی مبنای منطقی نداشته و باید کاهش پیدا کند.

بر اساس شیوهنامه وزارت صمت تمامی محصولات فولادسازان باید در بازار سرمایه عرضه میشد، اما هنوز این روند تکمیل نشده و تنها بخشی از تولیدکنندگان محصولاتشان را در بورس عرضه کردند که خود بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه فولاد تاثیرگذار بوده است؛ از طرفی صادرات بخشی از تولیدات فولادسازان نیز بر این افزایش قیمت بیتاثیر نبوده است، اما وزیر صمت عدم ثبات در بازار را ناشی از نداشتن اختیار کافی برای توقف صادرات دانسته است.

اینکه تا چه اندازه وزیر صمت قدرت تغییر و اعمال نفوذ دارد، اهمیت بسیاری دارد و چون وزیر اختیارات کافی برای تاثیرگذاری بر بازار ندارد، برای افزایش اختیارات
وزیر صمت جهت کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری
از صادرات محصولات هنگام افزایش قیمت در چهارچوب قانون، مقرر شد این وزارتخانه مکاتباتی با کمیسیون عمران در این راستا داشته باشد تا قیمتها به حالت متعادل
خود بازگردد.