خسارت خاموشی در خراسان جنوبی

 این روزها آن چه فیوز از سر برخی تولیدکنندگان و کارآفرینان خرد، به واسطه خاموشی های نابهنگام و بدون اطلاع رسانی در بعضی نقاط از جمله فردوس و بشرویه پرانده، خسارت های هنگفتی است که روی دوش تعدادی گلخانه دار و پرورش دهنده طیور سنگینی می کند و آن ها را دلسرد و ناامید به ادامه کار کرده است چرا که به گفته خودشان با قطع شدن دو ساعته برق به خاک سیاه نشسته‌اند و سرمایه آن ها دود شده و به هوا رفته است.به گزارش«خراسان» این تولیدکنندگان ضمن گلایه از اطلاع رسانی نشدن به موقع می گویند که اگر قرار بود قطع برقی انجام شود باید یک روز قبل از این اقدام، آن ها هم به وسیله پیامک یا تماس مطلع می شدند چرا که اطلاع رسانی همگانی در فضای مجازی خیلی قبل تر یا همان ابتدای زمستان انجام و سبب شده است تا آن ها فراموش کنند.بنا به گفته آن ها، قطع شدن برق و سرمای ناشی از خاموشی پکیج ها در خانه سبب شده است تا از خاموشی مطلع شوند و بفهمند که چه بلایی بر سرشان آمده است.یکی از آن ها می گوید: شرکت توزیع نیروی برق از کارآفرینان خرد خواسته است که به طور حتم موتور دیزل داشته باشند حال سوال این جاست که آیا برای یک پرورش دهنده طیور که پنج واحد کوچک مرغداری دارد مقرون به صرفه است که پنج دستگاه موتور با هزینه 300 میلیون تومان بخرد و آیا چنین سرمایه ای دارد؟بنا به گفته وی، افزون براین، مشکل دیگری که برسر راه تولید کنندگان قرار دارد این است که برای تامین سوخت با مشکل مواجه هستند و شرکت  فراورده های نفتی سوخت لازم را در اختیار آن ها قرار نمی دهد یا اگر هم قرار دهد گفته می شود فک پلمب مخزن سوخت به طور حتم باید با اجازه این شرکت باشد، بنابراین آیا برای تولید کننده مقد ور است که نیمه شبی این کار را انجام دهد و آیا نیروهای شرکت نفت حاضر هستند نیمه شب و در سوز سرما برای این کار در واحد تولیدی حاضرشوند؟ این در حالی است که برای دریافت سوخت باید هفت خان رستم را طی کنیم که همین بوروکراسی اداری تولید کننده را از دریافت سوخت منصرف می کند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به گلایه ها این طور پاسخ می دهد که قیمت مولد برق دیزلی چندان بالا نیست و واحدهای تولیدی به طور حتم باید پیش بینی های لازم را برای وقوع حوادث غیرمترقبه و قطع شدن های نابهنگام برق داشته باشند تا در زمان وقوع آن دچار زیان و ضرر نشوند.به گفته مهندس«دادگر» واحدهای تولیدی که دراین شهرستان ها دچار خسارت شدند در فهرست مشترکان حساس قرار نداشتند که در این صورت به طور حتم به آن ها اطلاع رسانی لازم افزون بر فضای مجازی از طریق پیامک و تماس تلفنی نیز انجام می شد.او با بیان این که هر کارآفرین یا فردی که کار حساسی را شروع می کند باید به صورت کتبی به شرکت توزیع نیروی برق اعلام کند که قطع برق سبب وارد آمدن خسارت به سرمایه گذاری او می شود، می افزاید: با تعدیل دمای هوا، کمی از خاموشی های شبانه کاسته شده است و ادامه این اقدام نیاز به همراهی همه مشترکان به ویژه مصرف کنندگان بزرگ دارد. مشروح این گزارش را در سایت روزنامه به آدرس www.khorasannews.com بخوانید.