اختلاف خانواده هاشمی روی خط خبرگزاری‌ها

مباحثه‌های سیاسی فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی، با نامه سرگشاده محسن هاشمی به خواهرش فائزه، از سطح خصوصی و خانوادگی به عمومی و خبرگزاری‌ها رسید. محسن هاشمی که تعمداً این نامه را «سرگشاده» منتشر کرده است، از خواهرش خواسته به دلیل حمایتش از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا عذرخواهی کند.
نامه محسن هاشمی، نامه‌ای با ادبیات صمیمانه و شخصی نوشته، اما آن را علنی منتشر و از مسیر رسانه‌های رسمی منتشر کرده است. اگر غرض از نگارش این نامه، تأثیرگذاری روی خواهر بود که می‌شد خصوصی هم گفت و اگر فائزه موضعش را می‌خواست تصحیح کند، علنی تصحیح می‌کرد و مقصود حاصل می‌شد. غرض این نامه، اما اصلاح خواهر نیست و اگر هم باشد، می‌خواهد این هدف را نه با الفاظ صمیمانه‌ای که ظاهر نامه دارد، بلکه با فشار علیه فائزه، از طریق اعلام عمومی اختلاف صریح میان آیت‌الله هاشمی و دخترش فائزه به انجام برساند.
دلیل دیگر هم لاجرم اعلام موضع شخص او به افکار عمومی خواهد بود؛ اینکه بگوید که او در این مسیر، همراه خواهرش نیست و دفاع از ترامپ را آنقدر بد می‌داند که حاضر است علیه موضع خواهرش، اعلام عمومی کند. وگرنه فائزه که با این علنی شدن‌ها مواضعش را درست نخواهد کرد. او پیش از این هم دیداری با چهره‌های بهایی داشت که پس از اعتراض مردم، باعث انتشار موضع هاشمی رفسنجانی شد، اما تأثیری بر ناخلفی‌های دخترش نگذاشت و او در موضع و رفتار بار‌ها دفاع و دیدار با بهاییان را تکرار کرد: «فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند. فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه با همین انحراف شناخته‌شده و ما همیشه از این فرقه تبری جسته و می‌جوییم.»
محسن هاشمی البته نگران وجهه پدر هم شده و نمی‌خواهد او میان مردم تخریب شود و «افراطیون داخلی» را در کنار «تجدیدنظرطلبان خارجی» می‌گذارد و از خواهرش می‌خواهد که مانع این تخریب شود، اما متوجه نیست که هاشمی را بیش از همه، برخی فرزندانش تخریب کردند.

محسن هاشمی که نامه‌اش را با عبارت «خواهر عزیزم فائزه» آغاز کرده، نوشته: «به خوبی می‌دانی که متفاوت با بسیاری از شخصیت‌های کشور، پدر، چهره‌ای نبود که مواضع و تفکراتش پوشیده باشد... اتفاقاً در موضوع ترامپ، بر خطر او هشدار علنی داده بود و گفتند: ترامپ چهره‌ای خطرناک و قلدری که به اصول پایبند نیست و قواعد و مقررات را به راحتی به زیر پا می‌گذارد، می‌باشد.»
محسن هاشمی مدعی شده که در سال‌های اخیر «برخورد‌های نادرستی» با فائزه و خانواده و پسرش شده ولی «این دلیل نمی‌شود که به رئیس‌جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی!»
در پایان هم او از خواهرش خواسته که عذرخواهی کند: «از تو صمیمانه تقاضا دارم صحبت‌های خود را اصلاح و از این موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر از طرف تجدیدنظرطلبان خارجی و افراطیون داخلی شوی.»
پیش از این فائزه هاشمی در مورد برادرش محسن گفته بود که «محسن در بین ما از همه محافظه کارتر است یا به قول خودش عاقل‌تر است. خیلی دلش می‌خواهد ما را کنترل کند.»