از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا ۶ ژانویه ۲۰۲۱

در بیست سال قبل و در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نوزده جوان عرب عمدتا عربستانی و وابسته به گروه رادیکال «القاعده» با هواپیما به سمبل‌های قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی ایالات متحده که شامل برج‌های دوقلو در نیویورک و ساختمان پنتاگون و گنگره است قصد حمله کردند و در دو هدف اولی موفق شدند و در مجموع ۲۹۷۷ نفر به اضافه ۱۹ هواپیما ربا کشته شدند. در پی آن جامعه آمریکا در شوک عمیقی فرو رفت و اکثر کشورها با آمریکا و آمریکائی‌ها ابراز همدردی کردند و بهانه به رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا داد تا به دو کشور اسلامی افغانستان و عراق حمله نظامی کند و حکومت تندرو طالبان را در افغانستان و حکومت بعثی عراق را ساقط کند و نیروهای نظامی در این دو کشور
 مستقر کند.
اکنون بعد از بیست سال و باز هم در دوران ریاست یک جمهوریخواه در ایالات متحده، بخشی از مردم این کشور و این بار نه توسط غیر آمریکائی‌ها، به تحریک رئیس جمهورشان به سمبل سیاسی و دمکراسی آمریکا حمله کردند و افتضاحی غیر قابل توصیف که باعث سر افکتدگی آمریکائی‌ها شده آفریدند و پنج کشته بر جای گذاشتند.
تفاوتی که در طول بیست سال بوجود آمده عبارتند از:


۱- در سال ۲۰۰۱ عوامل خارجی بودند که حمله کردند ولی در ۲۰۲۱ مردم آمریکا حمله را انجام دادند.
۲- بعد از حمله ۱۱ سپتامبر ، واشنگتن مظلوم نمائی کرد و دنیا را برای حمله به افغانستان با خود همراه کرد و در ژانویه امسال جائی برای مظلوم نمائی باقی نگذاشتند و بر عکس، دنیا به آمریکا خندیده و از عملکرد رئیس جمهور و طرفدارانش انتقاد کردند.
۳- در بیست سال قبل، آمریکا بر آن شد گل به طرف مقابل بزند و این بار با طرح استیضاح، گل به خودی می‌زند.
۴- بعد از یازده سپتامبر کشورهای افغانستان و عراق به پادگان نظامی آمریکا تبدیل شدند و بعد از ششم ژانویه، کنگره آمریکا که در نگاه آمریکائی‌ها «خانه ملت» است تبدیل به پادگان نظامی شد و عکس‌هائی که این روز از داخل سالن‌ها و لابی کنگره پخش شد جالب و دیدنی و عبرت آموز است.
۵- در بیست سال پیش، با وقوع حمله به برج‌های دوقلو، مقامات آمریکایی احساس حمایت از ناحیه شهروندان کشورشان می‌کردند و اکنون عکس آن را شاهدیم و پیش بینی می‌کنند احتمال دارد در روز تحلیف «جو بایدن» به  مراکز دولتی در ایالت مختلف حمله شود.
تفاوت‌های فوق به اضافه تفاوت‌های دیگر حکایت از تغیراتی است که در بیست سال اخیر در جامعه و سیستم حکومتی آمریکا رخ داده و این کشور را از اوج به حضیض کشانده و علیرغم این که ترامپ طی چهار سال ریاست جمهوریش شعار «اول آمریکا» داده در عمل اکنون جهان شاهد عکس آن است. آمریکا در خیلی از امور، اول نیست.
به قدرت نظامی آمریکا در بعد از شکست در ویتنام آسیب وارد شد و آمریکا جبران کرد. به قدرت اقتصادی آن در سال ۲۰۰۸ ضربه وارد شد و جبران کرد. حال باید صبر کرد و منتظر بود آیا با ضربه‌ای که به قدرت سیاسی آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ وارد شده در آینده قابل جبران است؟