اولین اظهارنظر درباره دستگیری شهرداران

شهردار تهران پس از چند هفته سکوت درباره بازداشت شهرداران مناطق 2 و 8 پایتخت اعلام کرد نمی‌تواند قسم بخورد دیگر دستگیری و فساد در شهرداری نباشد. پیروز حناچی، شهردار تهران دیروز در نشست خبری در واکنش به بازداشت شهرداران مناطق تهران گفت: شهرداری سازمان طویلی با 30 هزار میلیارد تومان بودجه است و نمی‌توانیم قسم بخوریم که دیگر دستگیری به دلیل فساد نباشد، البته ما خودمان در شناسایی فساد جلوتریم و اگر این قضیه رخ دهد قطعا برخورد خواهیم کرد. وی افزود: درباره بازداشت ۲ شهردار منطقه ما براحتی نپذیرفتیم و گفتیم باید دلایل روشنی باشد که این قضیه مطرح شد و حتی ملاقات با ۲ فرد دستگیر شده را همراه با محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پیگیری کردیم و آنچه مسلم است این بوده که اگر دلایل قانع‌کننده باشد، چرا ما باید نسبت به این قضیه معترض باشیم.