مردم: پس ما یه کم گرسنگی برداشتیم!

      خیار: اصلا موز نفوذی، من رو که از قدیم می‌خوردید!
     خبرنگار لندن‌نشین: معده غربی‌ها مملو از غذاهای عادت داده شده است!
     یک نماینده: باید موزهایمان را به صورت ذائقه سازان بزنیم!
     نماینده قزوین: من آناناس می‌خوام!


     کارشناس تلویزیون: هرکس با پیاز و سیب زمینی مشکل داره
 و موز می‌خواد جمع کنه بره برزیل!
     وزیر اقتصاد: مردم موز نخرند، همه را خیار دار می‌کنیم!
     زنان: ما که چیزی نگفتیم!
     یک سریال شبکه خانگی: خانم بعد آش یه شیرموزی هم بزنیم!
     یک مقام دولتی: دوقطبی موز یا خیار نداریم، هم موز هم خیار!
     یک استراتژیست: اینها با موز فرهنگ ما را نشانه گرفته‌اند!
     یک استاد بزرگ: هیچ فکر کردید چرا موز گرون شده و بادمجان نه؟ برید روش فکر کنید!
      یک روزنامه سازنده : تعدیل قیمت موز ارجح بر بسط دموکراسی است!
#موز_خائن #نه_به_میوه #گوشت #مرغ #برنج #شهرونگ