بی توجهی دولت به اخذ مالیات از کالاهای لوکس


عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد گفت: یک سال از قانون بودجه ۹۹ میگذرد اما هنوز آئین نامه آن در دولت تصویب نشده است.محمدرضا یزدی زاده در گفتگو با مهر گفت: مالیات بر خودرو و مسکن لوکس در بودجه ۹۹ تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند چرا که وقتی بعد از تصویب قوانین، تدوین آئین نامه آن به دولت واگذار میشود در واقع قانون نابود شده است.وی گفت: عدم تصویب آئین نامه مذکور، ترک فعل بزرگی است و اخذ این مالیات میتوانست درآمد خوبی برای دولت ایجاد کند.وی با اعلام اینکه متأسفانه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز اخذ این مالیات را پیشنهاد نداد گفت: اگر کمیسیون تلفیق در نظر دارد این موضوع را اضافه کند باید موارد آئین نامهای را در بودجه ذکر کند وگرنه اجرایی نخواهد شد؛ مالیات بر کالاهای لوکس مالیاتی هدایتی است چرا که میخواهد سرمایه را از لوکس گرایی به سمت بخش مولد پیش ببرد. کشورهای غربی تمام جنبههای ثروت را مشمول مالیات میدانند؛ حتی از پس انداز هم مالیات میگیرند تا پول به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود. وی ادامه داد: ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان خودرو لوکس در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت فولاد نفت، چرم سازی و … از خام فروشی رهایی پیدا کنیم با دلار روز، حدود هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است یعنی ۷۰ درصد ارزش خودروهای لوکس، کشور را از خام فروشی در این صنایع رها میکند. یعنی باید نقدینگی را از طریق اخذ مالیاتهای تنظیمی، از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این که اخذ مالیات از کالاهای لوکس در تضاد با حق مالکیت خصوصی نیست، گفت: همه جنبههای مالیات اساساً دخالت در مالکیت خصوصی است. کسی که درآمدی کسب میکند و دولت از آن مالیات میگیرد دخالت در مالکیت خصوصی نیست؟ حتماً هست. اما هیچ دولتی در دنیا بدون مالیات نمیتواند کشورش را اداره کند.وی ادامه داد: اگر فردی پولی درآورده و میتواند خودروی ۱۵ میلیارد تومانی سوار شود به دلیل این است که دولت برای او امنیت ایجاد کرده است؛ پس باید به دولت مالیات بدهد؛ مالیات نقش توزیع درآمد و ثروت دارد.