تفاهم با آژانس یک موفقیت بینظیر دیپلماتیک


وزیر امور خارجه درباره حضور نشست اعضای برجام با حضور ایالات متحده گفت: نشست رسمی نخواهیم داشت، بلکه نشست غیر رسمی با حضور آمریکا در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف گفت: در ترتیباتی با آقای گروسی به این توافق رسیدیم که نوارهایی که ضبط میشود، هیچگاه در اختیار آژانس قرار نمیگیرد اما اجرای پادمان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با کشورهای روسیه، چین، سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپا و با سایر کشورها گفتوگو داشتهایم، البته بحث کاهش تعهدات ایران در چارچوب ماده ۳۶ برجام بیش از دوسال مطرح شده است.

وی با بیان اینکه به محض اینکه آنها تعهدات خودشان را اجرا کنند، ایران به تعهدات خود بازمیگردد، گفت: هم آمریکا و هم اروپا، برخلاف ادعایشان، تعهدات خود در برجام را اجرا نکرده اند. بند ۲۲ ماده ۵ ضمیمه دو برجام به آثار اقدام باز میگردد، یعنی اگر چیزی را اروپاییها امضا کردند اما همه شرکتهای اروپایی از ایران رفتند و هیچ حمایتی را اروپاییها از شرکتهایشان در مقابل تحریمهای آمریکا نکنند، نقض تعهد کردهاند.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: لذا تبلیغاتی که اروپاییها اعلام میکنند ایران همه تعهدات خود را اجرا کرده است، اروپا علاوه بر اجرایی نکردن تعهدات خود در برجام، ۱۱ تعهدی را که در دو جلسه در سال ۹۷ متعهد شدند نیز اجرایی نکردند. باید تاکید کنم که اینستکس تعهد نبود، بلکه مقدمهای برای آنها بود که آن هم اجرایی نشد. وی با بیان اینکه جای طرفین را عوض نکنند، گفت: در این قضیه آمریکا و اروپا خاطی هستند کسی که به حقوق بین الملل تجاوز کرده، آمریکا است. اگر کسی میخواهد برگردد برای روش ترامپ را متوقف کننند. اگر روش ترامپ شکست خورده است، آن را متوقف کنند، پس از آن ایران نیز به اقدامات خود را باز می گردد.

ظریف درباره واکنش مجلس به مذاکرات ایران با دبیرکل آژانس و حواشی آن اظهار داشت: متاسفانه ما مشکلی پیدا کردیم که همه مسائل را با زاویه سیاسی میبینیم. آنچه که با آژانس تفاهم کردیم یک موفقیت بینظیر دیپلماتیک است که آقای دکتر صالحی با شجاعت با توانمندی و با اتکاء به ملت انجام داده است.