سلام ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213


جوابیه

جوابیه شهرداری منطقه 19 تهران در پاسخ به پیام منتشر شده درباره جمع‌آوری ریشه‌های درختان خشک شده و کاشت درختان جدید در خیابان شهید زلفی/ احتراماً؛ در خصوص پیام مردمی منتشر شده در روزنامه ایران مورخ 23/11/99 با موضوع جمع‌آوری ریشه‌های درختان خشک شده و کاشت درختان جدید در خیابان شهید زلفی، به استحضار می‌رساند: «طی بازدیدهای مستمر ناظران و کارشناسان فضای سبز در طول سال، چنانچه هر درختی آسیب دیده و از لحاظ آفات و بیماری خطر آفرین باشد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده هفت حفظ و گسترش فضای سبز اقدام و پس‌ از صدور رأی اقدام مناسب صورت می‌پذیرد.»
مهرنوش ریاضی /  رئیس روابط‌عمومی شهرداری منطقه19