قاصدک 24

سید جلال: سازمان لیگ در حق پرسپولیس خیانت می‌کند

سیدجلال حسینی پس از توقف پرسپولیس در خانه پدیده گفت: بچه‌های ما خیلی زحمت کشیدند. موقعیت‌های خیلی خوبی هم داشتیم اما نتوانستیم برنده شویم. کاپیتان پرسپولیس در مورد تعویضش در انتهای بازی گفت: پایم مصدوم شد. این خیانت سازمان لیگ به پرسپولیس است. کنار زمین تعداد کسانی که بودند را دیدید. معلوم نبود که کرونا دارند یا نه، چمن بازی را هم که دیدید. این خیانت سازمان لیگ است و چندسال است که در حق پرسپولیس این کار را می‌کنند. وی در خصوص اینکه پرسپولیس در این بازی موقعیت‌های زیادی از دست داد، عنوان کرد: بله، بچه‌های ما واقعاً فرصت سوزی کردند و نتوانستند. موقعیت‌های خیلی خوبی هم داشتیم.