به‌جاش عید گذاشتیم برید مسافرت!

      خبرنگار لندن‌نشین: در اثر تزریق بیش از اندازه واکسن بوی مشمئزکننده الکل تمام غرب را برداشته است!
    وزیر بهداشت: من گفتم برای دنیا واکسن تولید می‌کنیم اما نگفتم چه زمانی که؛ خخخخ!
    پیمانکار بزرگ داخلی: بلومبرگ بیخود کرده گفته ۱۰ سال طول می‌کشه واکسن بزنیم، ۹ سال و نیمه جمعش می‌کنم!
    دوقطبی انتخابات ۱۴۰۰: در ۱۰ سال آینده، اول برای ایران واکسن تولید کنیم یا برای جهان؟


     دانشمندان ژاپنی: واکسن ایرانی کرونا ضدسرطان است!
     نماینده قزوین: من چهار دوز واکسن می‌خوام!
    یک مسئول در کلاب‌هاوس: در کشورم برای همه مردم دنیا واکسن تولید می‌شود!
    یک خبرنگار معترض در کلاب‌هاوس آن مسئول: انصاف باید داشت این افتخار بزرگیست!
    کرونا: حاجی من خودم یکی- دوسال دیگه خسته می‌شم و می‌رم!
#باشه_میزنیم_اما_یواش #کرونا_شر_مکن_من_ایرانی_ام #شهرونگ