دغدغه‌های ارزشمند

فتح اله دهقان‪-‬ امضای سند همکاری‌های 25ساله ایران و چین حرف وحدیث‌هایی را موجب شده است.دراین مقال در حد توان به آن میپردازیم.
موقعیت ژئوپلیتیکی و مجموعه عوامل دیگری موجب شده ایران در 150سال گذشته در مدار رقابت سیاسی قدرتهای جهانی قرار گیرد.این واقعیت غیر قابل کتمان،خسارات و صدماتی را به این سرزمین تحمیل نموده،
چارچوب سیاست ورزی کشور مان را
نیز شکل می‌دهد.

لاجرم باید در این فضا سیاست ورزی و منافع ملی مان راتامین کنیم.در دوران جنگ سرد با وجود اینکه ایران هم پیمان غرب بود ولی همواره سطحی از روابط را با شوروی حفظ می‌کرد.بند بازی در میانه رقابت
قدرت‌های جهانی کار سختی است.در هر حال رویدادها و حوادث گذشته موجب حساسیت ایرانیان شده است.حساسیتی به حق که موجبات دغدغه ساکنین این مرز وبوم را فراهم نموده است.
قراردادهای 1907، 1919، گلستان،
ترکمن چای و... روح و روان ایرانیان را
صیقل می‌دهد. با این مقدمه مواردی را گوشزد میکنم:
1-این حساسیت‌ها مایه مسرت و نشان از زنده بودن،پویائی جامعه ایرانی واحساس مسئولیت و هوشیاری ایرانیان است.
2 -شاید بتوان قصور گذشتگان را در خصوص رویدادها با حربه عدم اطلاع و عدم داشتن ابزار تاثیر گذاری بر حوادث توجیه کرد.
بی‌شک آیندگان بی‌تفاوتی نسل حاضر نسبت به سرنوشت خودو نسل‌های آینده را در خصوص رویدادها در جهان کنونی را نخواهند بخشید.
3-با توجه به این که ایران ناگزیر در مدار رقابت سیاسی قدرت‌ها‌ی جهانی است واگر به بازی نگیرد بازی می‌خورد،لازمه موفقیت در بازی‌های دنیای کنونی وتامین منافع ملی و امنیت ملی داشتن رابطه با همه کشورها خصوصا قدرت‌های جهانی و استفاده از پتانسیل آنهاست، رابطه با چین نیز در این راستا قابل توجیه است.
4-چین با رشد اقتصادی بالا نیاز به انرژی ایران دارد، همچنین برای تثبیت جایگاه خود در جهان نمی‌تواند موقعیت ایران در خاورمیانه، خلیج فارس و غرب آسیا را نادیده بگیرد.زیرا ایران تنها گزینه برای چین جهت حضور در این مناطق است (کشورهای این مناطق به نوعی هم‌پیمان و وابسته به قدرتهای جهانی هستند).
در مقابل ایران می‌تواند از پتانسیل‌های چین برای توسعه کشور استفاده کند.
5-جایگاه نابرابر ژئوپلیتیکی ایران وچین،چین از وزن ژئوپلیتیکی بالاتری نسبت به ایران برخوردار است،از سوی دیگر تاثیر بحران هسته‌ای بر موقعیت ایران در بالانس قدرت طرفین، هوشیاری مضاعف در تنظیم رابطه با این کشور را طلب می‌کند.
6-عقل و منطق حکم می‌کند قراردادهای چین با دیگر کشورها وعملکرد، پایبندی این کشور همچنین تاثیر و نتیجه آن برای این ممالک مورد مداقه قرارگیرد.
7- چین در حال خیز برای تحقق بخشیدن به سودای ابرقدرتی در جهان آینده است،واقعیتی غیر قابل کتمان است که اژدهای زرد رشد اقتصادی و... شتابانی دارد ولی برای تثبیت ابر قدرتی راه درازی را در پیش دارد.
8- افکار عمومی ایرانیان از قراردادهای گذشته تجربه خوبی ندارند و این واقعیت موجب حساسیت وایجاد سوءظن ایرانیان شده است.
9- تجربیات تاریخی به ما می‌گوید
با هوشیاری،درایت،آینده نگری می‌توان منافع کشور را تامین کرد. به عنوان مثال،پاکستان توانست با استفاده از رقابتهای دوران جنگ سرد اتمی شود.
10- القصه،موقعیت ژئوپلیتیکی،پتانسیل‌ها و مجموعه شرایطی موجب شده ایران در مدار رقابت قدرتهای جهانی قرار گیرد.استراتژی کشور باید دراین چارچوب تنظیم شود.رابطه با چین نیزدر این چارچوب قابل توجیه است.اما، وزن نابرابر ژئوپلیتیکی
دو کشور، تجربیات تلخ ایرانیان از قراردادهای گذشته،موقعیت کنونی کشور بر اثر بحران هسته‌ای وتحریمهای ظالمانه،حرف و حدیث‌ها در خصوص قرارداد‌های چین با دیگر کشورها، دغدغه‌های بحقی را برای ایرانیان فراهم نموده است. از سویی، ابراز این دغدغه‌ها باید منطقی و کارشناسی بوده و موجب سوء استفاده رقبا نشود،از سوی دیگر شایسته است دغدغه‌های مشروع وبحق مردم را ارج بگذاریم و مورد توجه قرار گیرد.