ادعاها درباره دوره سربازی اهداف انتخاباتی دارد

سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه به سربازان بیشتری نیاز داریم، گفت: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، سخن گفتن درباره خدمت سربازی و ارائه برخی طرح‌ها دارای اهداف انتخاباتی است. به‌گزارش ایرنا، سردار ابوالفضل شکارچی در نشست خبری با اشاره به اظهارات مختلف درباره دوره سربازی، گفت: عده‌ای با سوءاستفاده از سربازی و بدون تخصص و کار کارشناسی پشت تریبون رفته و وعده‌های غیر قابل تحقق می‌دهند که می‌تواند به امنیت کشور آسیب بزند.
وی نیاز کشور به سربازان را بسیار پراهمیت دانست و گفت: بخش اعظمی از امنیت مرزها توسط سربازان عزیزمان تأمین می‌شود و اگر تنها یک روز این نقش را کاهش دهیم، با توجه به ناامنی‌ها در اطراف کشور، ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد.سردار شکارچی نیروهای مسلح ایران را مردم پایه دانست و گفت: نیروهای مسلح ما در سیل، زلزله، دفاع از امنیت دریایی و هوایی و مقابله با شرارت امریکا حضور دارند و نمی‌توان گفت هرکسی که دلش خواست سربازی بیاید و هرکسی خواست نه، ما در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها به بیش از این میزان نیروی پایور برای تأمین شرایط فعلی داریم و این جدای از بحث جنگ است.سخنگوی نیروهای مسلح تأمین منابع مالی را یکی دیگر از موضوعات در خصوص بحث سربازی دانست و گفت: هنوز هم حقوق مصوب شده سربازان تأمین نشده پس چگونه عده‌ای حرف از حرفه‌ای شدن سربازی می‌زنند.شکارچی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی که ستاد کل نیروهای مسلح در جلسات بررسی موضوعات سربازی شرکت نمی‌کنند، گفت: تاکنون هیچ کسی از ستاد کل نیروهای مسلح برای شرکت در جلسه با موضوع سربازی دعوت نکرده است، از سوی دیگر جای سخن گفتن درباره موضوعات سربازی جلوی دوربین‌های خبرنگاران و رسانه‌ها نیست. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، سخن گفتن درباره خدمت سربازی و ارائه برخی طرح‌ها دارای اهداف انتخاباتی است.وی گفت: در هیچ جای دنیا درباره مباحث امنیتی به این شکل که برخی دوستان صحبت می‌کنند، سخن گفته نمی‌شود از سوی دیگر برخی سخن از مناظره در این خصوص می‌گویند. مگر امنیت ملی جای مناظره است؟سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: بسیار متأسفم برای کسی که با تبلیغ، رأی مردم را جلب و خود را امین می‌داند بعد به سرباز سیلی می‌زند، سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به امنیت ملی کشور است.شکارچی ادامه داد: آن اتفاقاتی که در بابل رخ داد نیز در ‌شأن ایران نبود و کسی حق ندارد حتی با عنوان بازپرس رفتاری نامناسب با سربازان داشته باشد البته به ما قول رسیدگی داده بودند و ما از روند بررسی این موضوع گله‌مندیم. وی گفت: نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند چگونه قانون را زیر پا گذاشته و به سربازان سیلی می‌زنند؟