توضيح ضروري

شماري از خواندگان بر ما ايراد گرفته بودند چرا در يكي از تيترهاي صفحه اول از واژه
« منغص» كه به قول آنان غلط است استفاده كرده‌ايم.به آگاهي مي‌رسانيم كه اين واژه درجاي خود درست است و دليل آن معاني « منغص» درفرهنگ‌نامه‌هاي معتبر فارسي است  كه در پي مي‌آيد.
« منغص» -  واژگان مترادف و متضاد
تيره، كدر، مكدر، ناخوش، ناگوار
« منغص» - فرهنگ فارسي معين

 (مُ ن غّ) [ع.] (اِمف.) تيره، ناگوار.
« منغص»-  لغت‌نامه دهخدا
منغص. [ م ُ ن غ ْ غ] (ع ص) مكدر و تيره. (غياث). مكدر و تيره و ناخوش. (آنندراج). زندگاني سخت و تيره. (ناظم‌الاطباء). ناگوار: چون از دنيا جز اندكي به تو ندهند و آن نيز منغص و مكدر... (كيمياي سعادت چ احمد آرام ص 778). و آنگاه در حال منغص و مك...
منغص- فرهنگ فارسي عميد
 (قيد، صفت) [عربي] [قديمي] monaqqas   1-. مكدر؛ تيره.۲- ناگوار.