افرادی به اسم شورای نگهبان کلاهبرداری کرده‌اند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «هرگز سند یا اسنادی دال بر سوءاستفاده اعضا و کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد و مشخص شده افرادی به اسم شورای نگهبان کلاهبرداری می‌کنند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا که به مناسبت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت که مهم‌ترین محورهای این سخنان به شرح زیر است:
  از لحاظ سیاسی، مشارکت در انتخابات یعنی احساس مسئولیت نسبت به آینده ایران و با این مشارکت است که حمایت و پاسداری از نظام اسلامی و قدردانی خود را از شهدای انقلاب اسلامی نشان می‌دهیم و اگر در پای صندوق حاضر نشویم، یعنی نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت هستیم.
  کسانی که صلاحیت‌شان احراز نمی‌شود، قانون اجازه نمی‌دهد که شورای نگهبان مسائل مرتبط با پرونده‌شان را بازگو کند.


  شورای نگهبان نفعی از منظر حزبی ندارد و مثل قاضی بی‌طرف است و چون حزب نیستیم، نمی‌توانیم شرایط رأی‌آوری نامزدها را در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ کنیم.
  هرگز سند یا اسنادی دال بر سوءاستفاده اعضا و کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد و هنگامی که گزارش‌های واصله را پیگیری کردیم، مشخص شده افرادی به اسم شورای نگهبان کلاهبرداری می‌کنند که سخنگوی محترم قوه‌قضائیه نیز این مسأله را تأیید و احکام کلاهبرداران را اعلام کردند.