فولاد و دکل نفتی: آیا از کمبود حجم اختلاس خود رنج می‌برید؟!

      یک نفر در صف اختلاس: فکر کنم پولی نمونده و جاش باید جنس ببرم!
      مامان صنعت فولاد: گم نشده، ته کشو گذاشتمش!
      خبرنگار لندن نشین: آمار دقیقی از گمشده‌های غرب در دسترس نیست!
      توییت یک مسئول: در کشورم آمار چیزهای پنهان شده از مردم، پنهان نمی‌شود!


      علی مطهری: فولاد در صنعت، مانند ساپورت در مد و فشن باعث تحریک افراد می‌شود!
      کارگران: اگه تهش چیزی موند، حقوق و مزایای ما رو هم بدید!
#گم_نشده_همین_دور_و_بره #شاید_نیاز_داشتند #شهرونگ