عادی‌ پنداری عامل موج چهارم کرونا

امیر محمود حریر چی متخصص اپیدمیولوژی یکی از علت هایی که باعث شد موج چهارم کرونا در کشور به وجود آید، عادی پنداری بود که در جامعه به وجود آمد و نهادهای مختلف هم در آن دخیل بودند. پس اینکه به واکسیناسیون اهمیت داده نشود و هرچند وقت یک بار آمارهایی داده شود و همین آمار و ارقام ها و هم چنین عدم وارد کردن واکسن باعث می‌شود تا مردم با خودشان بگویند که به طور حتم خبری نیست نهاد های مسئول درباره این که وقتی کسب و کارها را تعطیل می کنند، بحث معیشت چه می‌شود، جدی فکر نمی‌کنند. پس تصمیم هایی هم که برای جلوگیری از موج های کرونا گرفته می‌شود قابلیت اجرا ندارد، زیرا حمایتی پشت آن وجود ندارد؛ یعنی آن چیزی که ما از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم که در اینجا بحث معیشت و سلامت هستند، وجود ندارد. بنابراین چنین رفتار هایی باعث می‌شود تا مردم هم فکر کنند که به طور حتم اوضاع عادی است و در این صورت است که مسئولیت اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. حدود ۶۰ درصد مردم در فقر زندگی می کنند و کرونا هم آن را بیشتر کرده است. پس عادی پنداری و عادی جلوه دادن و عدم احساس مسئولیت و عدم پیگیری برای واکسن همه و همه باعث شده تا جامعه شاهد موج چهارم کرونا باشد. جامعه این همه معطل واکسن بود و حالا هم حرف و حدیث های زیادی مطرح می‌شود؛ اینکه واکسن قاچاق می‌شود، پولی می‌شود و از این  نوع حرف و  سخن ها که برخی می توانند خارج از نوبت واکسن تهیه کنند. پس همه اینها نوعی تشویش ایجاد کرده که مردم را بی خیال می‌کند و نتیجه آن هم بی تفاوتی و عادی شدن پیش می آورد و این اتفاق هم باعث به وجود آمدن موج چهارم شد.