مقام رئیس جمهور را به رئیس دولت تنزل ندهیم

نبی اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل سیاسی رئیس جمهور مسئول کل کشور با 85 میلیون نفر جمعیت است یعنی همه آحاد مردم، فقیر، غنی، مسلمان و غیرمسلمان، فارس، ترک، لر، عرب و عجم، تحصیلکرده، کم سواد، نظامی، کارمند، معلم، کاسب، بیکار، سالمندان، کودکان، ایتام، همه و همه نه صرفاً کسانی که به دلیل وابستگی سیاسی، حزبی مثل اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و طرفداران به پای صندوق های رای می‌آیند تا به کاندیدائی که یک یا چند گروه سیاسی از طریق تبلیغات، سخنرانی و توصیف و درخواست حزبی و گروهی معرفی شده‌اند، رای بدهند. رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، رئیس جمهور مقابل همه مردم بدون هیچ استثنائی حتی آن هایی که فکر می کنند رای بدهیم یا رای ندهیم؟ مسئول است اگر ما رئیس جمهور را در حد رئیس دولت تنزل دهیم یعنی کسی که وزرا را انتخاب می‌کند جلسات هیات دولت را اداره می‌کند و با سازماندهی  و نظارت بر چند وزارتخانه و شرکت در جلسات تصمیم گیری و مراسمات داخلی و خارجی به عنوان نماینده مردم و از طرف آنان سخن می گوید، در حق مردم و شخص رئیس جمهور جفا کرده‌ایم و مرتکب خطا شده‌ایم. کاندیداهای محترم ریاست جمهوری هم که چنین نگاهی را به جامعه منتقل می کنند در حقیقت در مسیر تنزل جایگاه رئیس جمهور و تبدیل این مقام به یک کارگزار و مجری قوانین قرار گرفته‌اند. رئیس جمهور مسئول ارتقاء جایگاه کشور در جهان است، رئیس جمهور شخصی است که برای کشور احترام و ارزش خلق می‌کند و به زندگی، خوشبختی و آرامش و رفاه 85 میلیون انسان می‌اندیشد به کودکانی که امروز و سال های بعد متولد می‌شوند و به آن‌ها که باید به مدرسه بروند، در دانشگاه‌ها تحصیل کنند و آن‌ها که پشت در دانشگاه‌ها می‌مانند، به دانشمندانی که دانش تولید می‌کنند به کشاورزانی که نان و موادغذایی مردم را تامین می‌کنند به آنان که مسکن و سرپناه می‌سازند و به غیور مردانی که عهده دار امنیت کشور و مرزها هستند، می‌اندیشد. دغدغه او بیمارانی است که مشکل تهیه دارو و درمان دارند و افرادی که گرسنه سر به بالین می‌گذارند و خزانه‌ای که خالی است. ارائه برنامه‌های استراتژیک بلند مدت، میان مدت سالیانه و طرح‌های کوتاه مدت و مقطعی و روزمره برای کشور وظیفه اصلی اوست. از دادن مٌسکن‌هایی که فقط چالش‌های کشور را به تاخیر می‌اندازد و منجر به تغییر مثبت و پایداری در وضعیت توسعه و ارتقاء شاخص‌های رفاه اجتماعی نمی‌شود بلکه فاصله کشور با جهان در حال پیشرفت را هر روز بیشتر می‌کند، باید به شدت پرهیز شود ضمن آن‌که برای کشور زیان بار و باعث افت جایگاه کشور و استمرار عقب ماندگی‌ها می‌شود. تغییر این وضعیت و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های هدفمند برای حرکت به سمت توسعه ملی و ارتقاء رفاه اجتماعی و جامعه مدنی و رسیدن به جایگاهی که مردم استحقاق آن را دارد از مهم‌ترین وظایف روسای جمهور است که در تبلیغات انتخاباتی و اظهارات و مناظره‌ها کمتر مورد توجه کاندیداهای محترم واقع شده و انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده بیشتر مورد عنایت قرار گیرد.