قاصدک 24

عكس روز

در دومین جلسه از مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مردم در پای گیرنده‌های خود در بازار مرکزی شهر همدان به تماشای این مناظره نشستند .