قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

64 درصد درآمد برای اجاره!

 برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال 99، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها 64 درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است. این گزارش نشان می دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلان شهرها هشت میلیون و 149 هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و 326 هزار تومان و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و 793 هزار تومان بوده است. به گزارش فارس با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی 75 متری در تهران و کلان شهرها به پنج میلیون و 250 هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به سه میلیون و 150 هزار تومان و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت  به دو میلیون و 362 هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال 99 در مناطق یاد شده به ترتیب 64، 59 و 49 درصد بوده است. اجاره بها چگونه نجومی شد؟ این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از 400 هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند. این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.