قاصدک 24

نه سیخ بسوزد نه کباب

   مالکان املاک لوکس: so-so
  مالکان خودروهای لوکس: با ما هم؟
  یک روشنفکر: ایرانی‌جماعت چشم دیدن رفاه دیگران رو نداره
  روزنامه سازندگی بررسی می‌کند: چطور مالیات بر املاک لوکس، حقوق بشر را نقض سیستماتیک می‌کند


  مستاجران املاک فرسوده: 5 میلیون اجاره ماهانه می‌دادیم وقتی 5 میلیون مالیات سالانه مد نبود
  ابراز نگرانی شدید خبرنگار لندن‌نشین از فرار مالیاتی در غرب
  یک فعال سیاسی چپگرا: هرچی می‌کشیم از نئولیبرالیسم غربه
#شاخ_غول_یا_کمرش #حق_رفاقت #شهرونگ