بلیط هواپیما

ايثارگري‌هاي پزشکان و پرستاران در تاريخ ثبت شده است

 
آرمان ملي: سخنگوي دولت يادآور شد که تقدير از تلاش‌هاي ساير اقشار مردم در عرصه مبارزه با کرونا نافي خدمات و مجاهدت‌هاي پزشکان و پرستاران نيست. علي بهادري جهرمي در توييتر نوشت: کادر بهداشت و درمان، پزشکان و پرستاران خط مقدم جبهه مبارزه با ويروس کرونا بوده‌اند؛ ايثارگري‌هاي آنان در تاريخ ثبت شده و از ياد ملت ايران نخواهد رفت. تقدير از تلاش‌هاي ساير اقشار مردم در اين عرصه نافي خدمات و مجاهدت‌هاي آنان نيست.